Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada se je seznanila z zaključnim poročilom o premestitvi in trajni preselitvi oseb

Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji, 16. avgusta 2018, seznanila z zaključnim poročilom medresorske delovne skupine za koordinacijo premestitve 567 oseb iz Italije in Grčije in trajne preselitve 60 oseb iz tretjih držav. S tem je skupina prenehala z delovanjem.

Med drugim je skupina za premeščene in trajno preseljene osebe pripravila načrt nastanitvenih zmogljivosti, načrt vključevanja na trg dela in zaposlovanja in načrt vključevanja v sistem izobraževanja, pomemben vidik delovanja pa je bilo tudi sodelovanje z lokalnimi skupnostmi.

 

1. Premestitev iz Italije in Grčije

Postopke premestitve smo začeli izvajati marca 2016. Republika Slovenija je svojo obveznost iz sklepov izpolnila v celoti, v postavljenih rokih, saj se je v podanih zavezah za sprejem obvezala sprejeti celotno dodeljeno kvoto, to je 218 oseb iz Italije in 349 oseb iz Grčije. Premestitev celotne kvote ni bila realizirana, ker Italija in Grčija nista predložili dokumentacije za premestitev celotne kvote oseb. Dejansko je bilo premeščenih 253 oseb, in sicer 81 oseb iz Italije (77 državljanov Eritreje, trije državljani Sirije in en državljan Jemna) in 172 oseb iz Grčije (149 državljanov Sirije, 17 državljanov Iraka in šest oseb brez državljanstva), kar predstavlja 44,6 % celotne kvote.

 

Do konca julija 2018 je bilo odločeno o 251 prošnjah za mednarodno zaščito:

- 233 osebam je bil priznan status begunca (141 državljanov Sirije, 74 državljanov Eritreje, 12 državljanov Iraka in šest oseb brez državljanstva),
- 11 osebam je bila priznana subsidiarna zaščita (10 državljanov Sirije in en državljan Jemna),
- petim osebam so bile prošnje zavrnjene (vsi državljani Iraka),
- v dveh primerih je bil izdan sklep o ustavitvi postopka zaradi samovoljne zapustitve azilnega doma (državljana Sirije in Eritreje).
 

2. Trajna preselitev iz Turčije

Projekt poteka v sodelovanju z Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce in Mednarodno organizacijo za migracije (IOM), s katero je bil sklenjen okvirni sporazum o obsegu podpore, ki jo IOM nudi Sloveniji pri izvedbi trajne preselitve in je del ustaljene prakse pri preselitvah iz Turčije.

 

Vlada RS je marca 2016 sprejela načrt izvedbe preselitve 20 oseb iz tretjih držav, avgusta 2016 pa dodaten sklep, da se na podlagi kvote iz Turčije sprejme 40 državljanov Sirije, ki se jim lahko prizna status begunca. Tako je 24. julija 2018 v Slovenijo prispela prva skupina 21 sirskih beguncev iz Turčije, v okviru projekta je predvideno, da naj bi bila druga skupina 19 beguncev v Slovenijo preseljena jeseni letos.