Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Prodaja službenih psov, policijskega čolna, stanovanja in zemljišča

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo službenih psov in motornega čolna, javno dražbo za prodajo stanovanja in namero za prodajo zemljišča.

1. Javno zbiranje ponudb in ponovno javno zbiranje ponudb za prodajo službenih psov

 

Predmet prodaje je pet psov:  

- službena psička Jona »od SLO Policije 1949«, poležena 13. 6. 2017, pasme nemški ovčar, ima zaključen program vzgoje ter začetne vaje poslušnosti in iskanja, izhodiščna cena je 800 evrov;

- službeni pes Azzo, poležen 26. 9. 2016, pasme nemški ovčar, zaradi zdravstvenih težav ga je treba čim manj obremenjevati in se izogibati vajam, pri katerih prihaja do povečanega napora, in dela v vročini, izhodiščna cena je 75 evrov;
- službeni pes Dallas, poležen 11. 7. 2013, pasme nemški ovčar, izhodiščna cena je 750 evrov;
- službeni pes Hill »od SLO Policije 1949«, poležen 25. 5. 2017, pasme nemški ovčar, pes je bil v fazi vzgoje, osnovne vaje poslušnosti se izvajajo s pomočjo motivacije, izhodiščna cena je 800 evrov;
- službeni pes Acon, poležen 20. 11. 2016, pasme nemški ovčar, pes je bil v fazi vzgoje, osnovne vaje poslušnosti se izvajajo s pomočjo motivacije, izhodiščna cena je 800 evrov.

 

Merilo za izbor je višina ponujene cene za posameznega psa. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup posameznega psa, vendar najmanj v višini izhodiščne cene za posameznega psa.

 

Ponudba mora vsebovati tudi naslednje dokumente Vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega psa Policije in podpisano izjavo ponudnika, da bo s psom ravnal v skladu z Zakonom o zaščiti živali.

 

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 24. 9. 2018 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

 

2. Javno zbiranje ponudb za prodajo motornega čolna

 

Predmet prodaje je motorni čoln P-89, RM 850 CABIN, reg. oznake KP-600, leto izdelave 2009, znamke Yamaha, s težo 2,6 tone, dolžino 9,14 m, širino 3,12 m in ugrezom 0,59 m, s pripadajočo opremo. Čoln je registriran.

 

Izhodiščna cena za čoln znaša 19.600 evrov.

 

Merilo za izbor je višina ponujene cene za čoln. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup čolna, vendar najmanj v višini izhodiščne cene za čoln.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 25. 9. 2018 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

 

3. Javna dražba za prodajo stanovanja

 

Predmet prodaje je zasedeno stanovanje ID znak 2636-2280-1 in ID znak 2636-2280-2 (klet) v skupni izmeri 47,90 m2 v večstanovanjski stavbi na naslovu Ljubljana, Linhartova cesta 49. Za stanovanje je izdelana energetska izkaznica energetski razred F.

 

Izklicna cena znaša 84.000 evrov. Javna dražba bo 25. 9. 2018 ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. Dražitelji morajo plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene za stanovanje, pri čemer velja, da mora biti varščina do 21. 9. 2018 na računu Ministrstva za notranje zadeve.

 

4. Namera za prodajo zemljišča

 

Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 1449/115, k. o. 2477 Zagon – pozidano zemljišče v izmeri 161 m2. Nepremičnina po osnovni namenski rabi spada v območje stavbnih zemljišč in območje proizvodnih dejavnosti (prostorska enota P3: površine namenjene gradnji objektov gospodarskih dejavnosti), podrobnejša namenska raba je razvidna iz OPPN za območje POC Veliki Otok (Ur. l. RS, št. 29/12, 22/17).


Ponudbena cena za nepremičnino ne sme biti nižja od 4.500 evrov. Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino.

 

Ponudnik mora ponudbo poslati najkasneje do 25. 9. 2018 na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

 

Obrazec

Grafična priloga