Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada je sprejela odgovor na opomin EK zaradi nenotifikacije direktive o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR)

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela odgovor v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2016/681 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj v pravni red Republike Slovenije.

Državni zbor Republike Slovenije je februarja 2017 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-A), na podlagi katerega je Policija dobila novo policijsko pooblastilo za zbiranje, hrambo, obdelavo in uporabo podatkov o potnikih v letalskem prometu. Predlog ZNPPol-A je bil medresorsko usklajen in pripravljen za obravnavo na Vladi Republike Slovenije, še preden je bila v Evropskem parlamentu sprejeta Direktiva (EU) 2016/681. Določbe ZNPPol-A se zato v manjšem delu razlikujejo od določb direktive. Republika Slovenija bo morala za odpravo teh razlik sprejeti še Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Čeprav je bila direktiva v pravni red Republike Slovenije delno že prenesena z ZNPPol-A, določbe tega zakona Evropski komisiji še niso bile notificirane z vnosom v notifikacijsko bazo Evropske komisije. Notifikacija še ni bila opravljena zlasti zato, ker je zakon tudi glede določb, ki se nanašajo na zbiranje, hrambo, obdelavo in uporabo podatkov o potnikih v letalskem prometu, od septembra 2017 na zahtevo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v presoji pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije. 


Ne glede na vse je Republika Slovenija po prejemu uradnega opomina sprejela odločitev, da bo nemudoma izvedla notifikacijo ZNPPol-A z vnosom relevantnih podatkov in objavljenega besedila ZNPPol-A v notifikacijsko bazo Evropske komisije.


Direktiva bo v celoti prenesena v pravni red Republike Slovenije z že omenjenim ZNPPol-A, Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o letalstvu.


Takoj po objavi vseh navedenih zakonov v Uradnem listu Republike Slovenije bodo predpisi ustrezno notificirani, in sicer z vnosom vseh relevantnih podatkov in objavljenega besedila v elektronsko notifikacijsko bazo Evropske komisije.