Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada je sprejela odgovor na opomin EK zaradi nenotifikacije direktive o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR)

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela odgovor v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2016/681 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj v pravni red Republike Slovenije.

Državni zbor Republike Slovenije je februarja 2017 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-A), na podlagi katerega je Policija dobila novo policijsko pooblastilo za zbiranje, hrambo, obdelavo in uporabo podatkov o potnikih v letalskem prometu. Predlog ZNPPol-A je bil medresorsko usklajen in pripravljen za obravnavo na Vladi Republike Slovenije, še preden je bila v Evropskem parlamentu sprejeta Direktiva (EU) 2016/681. Določbe ZNPPol-A se zato v manjšem delu razlikujejo od določb direktive. Republika Slovenija bo morala za odpravo teh razlik sprejeti še Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Čeprav je bila direktiva v pravni red Republike Slovenije delno že prenesena z ZNPPol-A, določbe tega zakona Evropski komisiji še niso bile notificirane z vnosom v notifikacijsko bazo Evropske komisije. Notifikacija še ni bila opravljena zlasti zato, ker je zakon tudi glede določb, ki se nanašajo na zbiranje, hrambo, obdelavo in uporabo podatkov o potnikih v letalskem prometu, od septembra 2017 na zahtevo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v presoji pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije. 


Ne glede na vse je Republika Slovenija po prejemu uradnega opomina sprejela odločitev, da bo nemudoma izvedla notifikacijo ZNPPol-A z vnosom relevantnih podatkov in objavljenega besedila ZNPPol-A v notifikacijsko bazo Evropske komisije.


Direktiva bo v celoti prenesena v pravni red Republike Slovenije z že omenjenim ZNPPol-A, Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o letalstvu.


Takoj po objavi vseh navedenih zakonov v Uradnem listu Republike Slovenije bodo predpisi ustrezno notificirani, in sicer z vnosom vseh relevantnih podatkov in objavljenega besedila v elektronsko notifikacijsko bazo Evropske komisije.