Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister ob 45-letnici Fakultete za varnostne vede: varnost je tista dobrina, ki nas povezuje

Minister Boštjan Poklukar je nagovoril udeležence svečanosti ob 45-letnici Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, ki je potekala 26. septembra 2018 v Grand hotelu Union v Ljubljani.

V nagovoru je uvodoma izpostavil pomembno vlogo fakultete, ki skupaj s profesorji, predavatelji in študenti soustvarja zavidanja vreden forum s področja varnosti in varnostnih ved, ne samo v slovenskem, ampak tudi v evropskem in mednarodnem prostoru. Fakulteta za varnostne vede danes izobražuje kakovostno in na visoki akademski ravni ter zna odlično prepoznati potenciale mladih. Kot je nato dejal, je prav varnost je tista vrednota in dobrina vseh nas, ki neločljivo povezuje fakulteto in Ministrstvo za notranje zadeve.

 

Slovenija ima poseben geostrateški položaj v evropskem in širšem mednarodnem prostoru. Tu se resda stikajo in križajo politične, kulturne, gospodarske in družbene poti, kar je izjemno koristno, obenem pa ta položaj lahko pomeni tudi določena varnostna tveganja. Zato danes ne moremo govoriti samo o notranji varnosti, temveč tudi o čezdržavni, regionalni, mednarodni in globalni varnosti, je povedal minister.

 

"Tako se Slovenija v zadnjem obdobju sooča z nekaj pomembnimi varnostnimi izzivi, ki so povezani prav z našo geografsko lego in dejstvom, da smo država z izjemno obremenjenim delom zunanje schengenske meje zaradi nezakonitih migracij. Prav migracijska problematika je ena od prednostnih področij mojega dela na čelu Ministrstva za notranje zadeve. Pri tem se zavedam, kako pomembno je medresorsko sodelovanje na nacionalni ravni in hkrati celovit pristop v okviru Evropske unije, kjer si moramo prizadevati za učinkovito globalno upravljanje migracijskih tokov s sodelovanjem med izvornimi, tranzitnimi in ciljnimi državami." Pri tem je pohvalil delo policistov, ki z maksimalnimi napori popolnoma obvladujejo situacijo na naši zunanji schengenski meji. Opozoril je na kadrovsko problematiko v policiji, ki je tesno povezana s področjem migracij, zato je aktivna politika zaposlovanja ena prednostnih nalog v mandatu. Prav tako se bo zavzemal za varno opravljanje policijskega dela, saj so policistke in policisti dnevno izpostavljeni visokim varnostnim tveganjem.

 

Slovenija je varna država, na kar je izredno ponosen. "Dejstvo pa je, da lahko le sodobna policija, ki ima na voljo ustrezna pooblastila, primerna tehnična sredstva in opremo, tudi v prihodnje vsem prebivalcem zagotavlja, da bomo še naprej živeli v varni državi. In nadalje - le s tesnim sodelovanjem in delovanjem med vsemi subjekti v okviru nacionalno varnostnega sistema se lahko učinkovito in pravočasno odzivamo na sodobne varnostne izzive. Zato ne bi smelo biti nikakršnega dvoma, da je stalno in zadostno vlaganje vanj naša skupna odgovornost in obveznost do prebivalk in prebivalcev ne samo Slovenije, ampak celotne Evrope," je poudaril minister Poklukar.

 

Fakulteti za varnostne vede je iskreno čestital ob njeni 45-letnici in ob skorajšnjem začetku novega študijskega leta vsem zaželel uspešno delo.