Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija s strokovnjaki v boju proti trgovini z ljudmi

V petek, 28. septembra 2018, se je državni sekretar mag. Sandi Čurin v Beogradu udeležil otvoritvene konference projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja Podpora krepitvi boja proti trgovini z ljudmi.

Vlada Republike Slovenije je 20. marca 2018 sprejela sklep o sodelovanju Ministrstva za notranje zadeve in Policije pri projektu za podporo Srbiji pri izvedbi reform na področju notranjih zadev. Slovenija bo projekt, ki bo trajal 24 mesecev, izvajala kot sodelujoča partnerica v konzorciju z vodilno partnerico Avstrijo. Cilj projekta je krepitev organov v boju proti vsem oblikam trgovine z ljudmi v skladu z dobrimi praksami EU. Podrobneje se želi s projektom izboljšati odkrivanje trgovine z ljudmi, preventiva in zaščita žrtev trgovine z ljudmi s krepitvijo kapacitet kriminalistične policije za učinkovito koordinacijo z ostalimi relevantnimi institucijami ter razvoj učinkovitega nacionalnega preprečevalnega mehanizma.