Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Poklukar s predstavniki lokalne skupnosti v Občini Ilirska Bistrica o migracijski problematiki

Danes, 9. oktobra 2018, se je minister Boštjan Poklukar s sodelavci in predstavniki Policije srečal s predstavniki lokalne skupnosti v Občini Ilirska Bistrica. Glavna tema srečanja je bila seznanitev s problematiko nezakonitih migracij na tem območju.

Minister Boštjan Poklukar se je z županom Občine Ilirska Bistrica Emilom Rojcem ter predstavniki svetniških skupin in krajevnih skupnosti na obmejnem območju pogovarjal o aktualnih zadevah, predvsem glede težav, ki jih zaznavajo domačini v zvezi z migracijsko problematiko. Glede na zadnje podatke, ki kažejo, da je trenutno na območju Ilirske Bistrice največ nezakonitih prehodov državne meje, je minister prisluhnil težavam, predlogom in pobudam predstavnikov lokalnih oblasti. Minister je poudaril, da policija razmere na terenu obvladuje, uspešno preprečuje ilegalne migracije in povedal, da ima država pripravljene ukrepe za obvladovanje nezakonitih prehodov meje.

 

Predstavniki lokalne skupnosti so izrazili predvsem skrb glede morebitne vzpostavitve sprejemno registracijskega centra na območju Ilirske Bistrice, ki mu odločno nasprotujejo. Minister in predstavniki Policije so pojasnili, da bi v primeru precejšnjega povečanja števila ilegalnih prehodov meje policija postavila le dodatne prostore policijske postaje za potrebe izvajanja postopkov s tujci. Zagotovili so, da trenutno policija vse postopke izvaja v obstoječih prostorih in trenutno ni potrebe po širitvi teh prostorov.

 

V nadaljevanju so prisotni govorili predvsem o zagotavljanju prometne varnosti na tem območju. Ob zaključku srečanja so se vsi strinjali, da je pomembno medsebojno sodelovanje in nadaljevanje tovrstnih srečanj.