Skoči na vsebino

NOVICA

Ministri v Luksemburgu predvsem o učinkovitejšem upravljanju migracij

Danes, 12. oktobra 2018, v Luksemburgu poteka zasedanje Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve, ki se ga udeležuje minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Današnja razprava je osredotočena predvsem na učinkovitejše upravljanje migracij. Tako je v izjavi za javnost minister Poklukar izpostavil tri točke: predlog Evropske komisije o okrepitvi Evropske mejne in obalne straže, učinkovito politiko vračanja in stanje na področju migracij v Sloveniji in regiji.  

Slovenija si ves čas prizadeva za učinkovitejši nadzor in okrepljeno varovanje zunanjih meja EU. »Pomemben korak v to smer po našem mnenju predstavlja predlog Evropske komisije o okrepitvi Evropske mejne in obalne straže.« Ob tem je minister izpostavil pomisleke Slovenije, ki se nanašajo na odsotnost kriterijev, po katerih bi določili število uslužbencev, ki bi jih posamezna država prispevala v t. i. stalno sestavo agencije; izvršilna pooblastila njenega osebja, financiranje usposabljanj, zaposlitev in napotitev in nerealno časovnico (vzpostavitev do leta 2020). 

 

Podobne pomisleke so izrazile tudi nekatere druge države članice, med drugimi Francija, Danska, Grčija, Švica in vse države iz naše okolice. Večina ministrov sicer podpira okrepitev Evropske mejne in obalne straže, pričakovano pa je največ pomislekov in neznank okoli stalne sestave in pooblastil uradnikov Evropske mejne in obalne straže. »Več držav ni prepričanih, da sploh potrebujemo tako veliko stalno sestavo, in se sprašujejo, če bo ta lahko pomenila razliko pri omejevanju ilegalnih migracij na ozemlje EU. Skrbi jih (in v tem delu se z njimi lahko strinjam), da bo stalna sestava izčrpala nacionalne zmogljivosti in s tem oslabila sposobnosti držav članic za nadzor svojih meja.« 

 

Zasedanje so ministri nadaljevali z razpravo o Direktivi o vračanju. Pri tem Republika Slovenija ves čas opozarja, da je za ustrezno in vzdržno upravljanje migracij nujna učinkovita politika vračanja. »V okviru razprave sem izpostavil, da pogrešamo večjo ambicioznost Evropske komisije, zlasti ko gre za medsebojno priznavanje odločb o vrnitvi. Kolege ministre sem pozval, da izkoristimo to priložnost in začnemo z razpravo o tem cilju,« je dejal minister Poklukar. Pozdravljamo pa nekatere druge rešitve, ki jih prinaša direktiva in se nanašajo na obveznost sodelovanja tujca v postopku, uvedbo hitrih postopkov na meji, delno omejitev možnosti zaporednega vlaganja pravnih sredstev in enotne kriterije glede tveganja pobega tujcev v postopkih vračanja. »Tudi pri tej točki smo bili ministri enotni – da EU potrebuje učinkovitejšo politiko vračanja. Slišal sem tudi več dobrih komentarjev, s katerimi se lahko strinjam. Na primer, da moramo poleg nadgradnje postopkov v EU nujno zagotoviti sodelovanje tretjih držav pri sprejemanju njihovih državljanov,« je izpostavil minister.
 
Minister je na delovnem kosilu predstavil trenutno situacijo na področju migracij v Sloveniji. Letos smo zabeležili več kot 6600 nezakonitih prehodov meje in sprejeli več kot 2300 prošenj za mednarodno zaščito. »Kljub temu so razmere v Sloveniji stabilne in jih tudi v celoti obvladujemo. Seznanil sem jih tudi s stanjem na zahodnobalkanski poti, ki se žal ne izboljšuje. Še posebej zaskrbljujoče so razmere v Bosni in Hercegovini, ki se kljub izdatnim naporom Evropske komisije žal poslabšujejo,« je v izjavi za javnost povedal minister. 

 

V popoldanskem delu zasedanja pa bodo ministri govorili tudi o reformi skupnega azilnega sistema, kjer Slovenija zagovarja solidarnost kot steber upravljanja migracij in azilnega sistema. Zavedati se moramo, da sta solidarnost in odgovornost tesno povezani. Pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na glavne cilje prenove Skupnega evropskega azilnega sistema – zagotoviti hiter dostop prosilcev za mednarodno zaščito do azilnega postopka in vsebinsko obravnavo prošenj s strani ene, jasno določene države članice. Poleg tega je za Slovenijo ključno, da se na ravni EU oblikuje mehanizem, ki bo omogočil izvajanje hitrih in učinkovitih azilnih postopkov v času kriznih razmer. Dejstvo je, da tega EU trenutno nima. Le tako bomo kot EU lahko učinkovito pomagali osebam, ki resnično potrebujejo mednarodno zaščito.

 

Ob robu zasedanja se je minister Poklukar srečal z evropskim komisarjem za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitrisom Avramopoulosom in z nekaterimi drugimi kolegi ministri.