Skoči na vsebino

NOVICA

Razvoj kompetenc je sestavni del področja zasebnega varovanja

Danes, 17. oktobra 2018, v Ljubljani poteka dan zasebnega varovanja. Gre za tradicionalni dogodek, ki ga vsako leto organizira Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, letos pod naslovom »Kompetence – teorija in praksa na področju zasebnega varovanja«. Udeležence je uvodoma nagovoril državni sekretar Sandi Čurin, na dogodku pa sta s sodelovala tudi glavni inšpektor IRSNZ Mitja Perko in predstavnik Sektorja za zasebno varstvo in občinska redarstva v Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge Tonček Kopše. Slednja sta predstavila delo in pristojnosti obeh služb na področju zasebnega varovanja. 

Kot je uvodoma izpostavil državni sekretar Čurin, je zakonodajalec del varnostnih storitev prepustil trgu in pri tem vzpostavil pogoje za razvoj in komercializacijo storitev, hkrati pa z normativnim urejanjem postavil jasne meje delovanja. »Medtem ko je nam vsem znani javni interes v domeni države, je predvsem kakovost varnostnih storitev prepuščena svobodni gospodarski pobudi zasebno varnostnih podjetij, kjer ministrstvo lahko znatno prispeva zgolj na nekaterih področjih.«

 

V zadnjih letih je potekala intenzivna kvalitativna prenova ureditve področja zasebnega varovanja. Ključno vodilo pri tem sta bili krepitev pravne države, zakonitost delovanja in strokovnega opravljanja storitev. »Veliko truda in napora smo vložili v pripravo sistemskih rešitev, pri čemer ste pomembno vlogo kot strokovni partner odigrali v Zbornici za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. Skupaj z vami smo namreč izgrajevali normativne in strokovne podlage za nemoteno opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja.«

 

Kot kažejo nekatere mednarodne raziskave je ureditev zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji visoko v vrhu primerljivih držav. Ustreznost pravne ureditve se kaže tudi skozi dosedanje presoje sodišč, ki praktično ne opozarjajo na sistemske pomanjkljivosti. Sicer se pojavljajo zahteve po spremembi predpisov, ki jih bomo v MNZ proučili in se na podlagi predstavljenih argumentov odločili, ali so potrebne. 

 

Kot pomembna kvalitativna nadgradnja storitev na področju zasebnega varovanja je razvoj kompetenc. Kot poudarjajo na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije je razvoj kadrov in kompetenc posameznikov na trgu delovne sile ena od ključnih nalog vsakega delodajalca, posameznika in širše družbe. Če hoče podjetje imeti zaposlene, ki so se sposobni odzivati na spremembe, jim mora omogočiti ustrezen razvoj ter stalno obnavljanje in dopolnjevanje znanja, sposobnosti, spretnosti, motiviranosti, pripadnosti in navezanosti na organizacijo.

 

»Področje zasebnega varovanja je danes v normativnem smislu vsebinsko zaokrožena celota, ki pa se že tudi s pomočjo vas, vaših strokovnjakov in z vašo skrbjo za naročnike spreminja ravno na področju oblikovanja prenovljenih poklicnih standardov in katalogov strokovnih znanj in spretnosti, kar kaže na potrebo po nenehnem prilagajanju sodobnim tržnim izzivom. Prav tako smo skupaj z vami ravno v tem obdobju pričeli s prenovo standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja.«

 

Ob koncu je državni sekretar izpostavil pomen partnerskega sodelovanja MNZ in ostalih akterjev na tem področju. Imamo namreč skupen cilj, to je krepitev področja zasebnega varovanja kot pomembnega segmenta zagotavljanja varnosti tako v kvalitativnem kot kvantitativnem smislu.