Skoči na vsebino

NOVICA

Naknadne volitve v svet KS Ptujska gora za naselje Janški vrh

30. oktobra 2018 je Občina Majšperk razpisala naknadne volitve v svet KS Ptujska gora za naselje Janški vrh. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 5. november 2018, volitve pa se bodo izvajale v nedeljo, 9. decembra 2018.

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Majšperk, skupnost Ptujska gora (naselje Janški vrh), volilni enot 2, volišče Dom krajanov in gasilcev Ptujska Gora, Ptujska gora 82b. 

 

Število volilnih upravičencev:

Občina

Ime volilne enote lokalnega volišča

Ime lokalnega volišča

Št. volivcev

Majšperk

VOLILNA ENOTA 2

Dom krajanov in gasilcev Ptujska Gora, Ptujska gora 82b

692