Skoči na vsebino

NOVICA

Naknadne volitve člana v občinski svet Občine Veržej

23. septembra 2018 je Občina Veržej razpisala naknadne volitve za člana Občinskega sveta Občine Veržej. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 29. oktober 2018, volitve pa se bodo izvajale v nedeljo, 2. decembra 2018.

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Veržej, volilni enoti 1 - Banovci, volišče Vaško-gasilski dom Banovci. 

 

Število volilnih upravičencev:

Ime občine

Ime volilne enote lokalnega volišča

Ime lokalnega volišča

Št. volivcev

Veržej

VOLILNA ENOTA 1

VAŠKO-GASILSKI DOM BANOVCI

179