Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Poklukar sprejel študente obramboslovja

Minister Boštjan Poklukar je danes, 6. novembra 2018, skupaj z najožjimi sodelavci predstavil delo Ministrstva za notranje zadeve študentom 2. letnika obramboslovja Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Kot je uvodoma študentom povedal minister Poklukar, je Ministrstvo za notranje zadeve umeščeno v sistem nacionalne varnosti, kjer skrbimo za sistem notranje varnosti. Orisal je glavne naloge in pristojnosti resorja z organoma v sestavi, kjer je poudaril avtonomnost policije. Med ključne naloge oziroma politike svojega mandata je uvrstil obvladovanje migracij, izvajanje Resolucije o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 ter modernizacijo in digitalizacijo. Izpostavil je aktivno politiko zaposlovanja v policiji in nujnost kadrovskega popolnjevanja, ob tem pa študente pozval k zaposlitvi v policiji, ki nudi ne le široko usposabljanje in dejavno izobraževanje, ampak tudi osebno rast posameznika.

 

Mag. Tatjana Bobnar, v. d. generalnega direktorja policije, je predstavila dva krovna zakona v policiji - Zakon o nalogah in pooblastilih policije in Zakon o organiziranosti in delu v policiji ter organiziranost na treh ravneh - lokalni, regionalni in državni. Študente je opozorila na pomembno dejstvo, da je tudi varnost človekova pravica, na kar se v razpravah o človekovih pravicah pogosto pozablja. Izpostavila je prednostne naloge policije, ki zajemajo predvsem boj proti vsem oblikam kriminala in obvladovanje ilegalnih migracij na južni meji. Organiziranost policije je v nadaljevanju podrobneje predstavil še Vinko Trebše, namestnik vodje Službe generalnega direktorja policije. 

 

Zdravko Mele, namestnik generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge, je predstavil njihove naloge, ki obsegajo predvsem nadzor nad policijo, pritožbe zoper policijo, področje zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti, tajnih podatkov in varnostnega načrtovanja. Urša Židan, namestnica generalnega direktorice Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo, je povedala, da je njihovo področje dela izredno široko, saj zajema osebne dokumente, prebivališče, volilna in referendumska opravila, ključne evidence in registre, kot sta centralni register prebivalstva in matični register, državljanstvo, politične stranke, društva, orožje, migracijsko politiko in področje mednarodne zaščite. Matej Torkar je kot vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje dejal, da skrbijo za mednarodno komponento in podporo ministrstvu, še zlasti na ravni EU, v dvo- in večstranskem sodelovanju ter v mednarodnih forumih. Geografska prioriteta ministrstva v tem delovanju je Zahodni Balkan.