Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada se je seznanila s predlogi možnih rešitev za izvršitev odločbe Ustavnega sodišča glede odškodnin izbrisanim

Ustavno sodišče je marca letos odločilo o neustavnosti 12. člena Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP), s katerim je omejena višina denarne odškodnine, ki se upravičencu lahko določi v sodnem postopku. Obenem je Ustavno sodišče zakonodajalcu dalo tudi možnost, da v devetmesečnem roku sprejme novo zakonsko ureditev, s katero bo drugače urejena denarna odškodnina za škodo, povzročeno zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, ki se upravičencem določi v sodnem postopku. 

Vlada RS je junija letos ustanovila strokovno medresorsko delovno skupino za pripravo predlogov možnih rešitev za izvršitev odločbe Ustavnega sodišča in se danes seznanila s predlogi možnih rešitev. Obenem je Vlada naložila Ministrstvu za notranje zadeve, da v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in Ministrstvom za finance preuči te predloge rešitev in ji v šestih dneh predlaga najustreznejšo rešitev.