Skoči na vsebino

NOVICA

Volilna opravila za lokalne volitve 2018

Za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo 18. novembra 2018, v Ministrstvu za notranje zadeve izvajamo pomemben segment volilnih opravil, ki izhajajo iz izvrševanja Zakona o evidenci volilne pravice.

Na letošnjih rednih lokalnih volitvah ima na dan 2. november 2018 volilno pravico 1.701.282 volivcev.

 

Dodatno volilno pravico za člana občinskega sveta, predstavnika italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti oziroma predstavnika romske skupnosti ima: 
•    2734 volivcev s priznano volilno pravico pripadnika italijanske narodne skupnosti, 
•    5651 volivcev s priznano volilno pravico pripadnika madžarske narodne skupnosti, 
•    3070 volivcev s priznano volilno pravico pripadnika romske skupnosti.

 

Evidenca volilne pravice je podlaga za objavo števila volilnih upravičencev, preverjanje podatkov o volivcih, ki lahko podajo podporo kandidaturam oziroma kandidirajo na volitvah, za sestavo volilnih imenikov in za vpis podatkov o volivcih, ki uresničujejo posebne načine uresničevanja volilne pravice. Evidenco volilne pravice za nemoteno izvajanje aktivnosti v času volilnih opravil za redne lokalne volitve uporabljajo tako upravne enote kot občinske volilne komisije. 

 

Po elektronski razgrnitvi volilnih imenikov, ki so jih po uradni dolžnosti preverile upravne enote, je Ministrstvo za notranje zadeve 2. novembra 2018 izdelalo volilne imenike za potrebe glasovanja.

 

Za vsa volišča na območju Republike Slovenije smo izdelali več vrst volilnih imenikov, ki jih bodo upravne enote danes, 9. novembra 2018, zaključile in predale pristojnim volilnim komisijam. 

 

V splošnih volilnih imenikih so vpisani volivci z volilno pravico, ki izhaja iz Zakona o lokalnih volitvah. To so vsi državljani Republike Slovenije, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju posamezne občine in ki bodo na dan glasovanja dopolnili 18 let starosti in jim volilna pravica ni bila odvzeta. Pod enakimi pogoji so v volilne imenike vpisani tudi državljani drugih držav članic EU, ki imajo potrdilo o prijavi stalnega prebivanja in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. Pravico voliti člana občinskega sveta imajo tudi tujci, državljani tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

 

Pravico voliti in biti voljeni za člana občinskega sveta predstavnika italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti oziroma predstavnika romske skupnosti imajo tudi pripadniki teh skupnosti s priznano volilno pravico pripadnika skupnosti. Zato smo prvič izdelali tudi volilne imenike državljanov Republike Slovenije, pripadnikov avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter pripadnikov romske skupnosti.

 

Prav tako smo pripravili podatke za tisk obvestil volivcem (obveščanje volivcev o glasovanju na posameznih voliščih pa je v pristojnosti občinskih volilnih komisij).