Skoči na vsebino

NOVICA

Policijska službena psa še vedno iščeta dom

Ministrstvo za notranje zadeve po metodi ponovnega javnega zbiranja ponudb prodaja policijska službena psa.

Prodajamo nemško ovčarko Kali, poleženo 15. junija 2018, in belgijskega ovčarja malinois z imenom Lux, poleženega 17. maja 2007. Oba psa sta mikročipirana, s potnim listom. Izhodiščna cena za Kali je 600 evrov, za Luxa pa 50 evrov.

 

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 10. decembra 2018 do 12. ure na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. Ponovno javno odpiranje ponudb bo 11. decembra 2018 ob 9. uri v Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2 v Ljubljani.
 

Ponudnik mora k ponudbi poslati tudi:

vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega psa policije in

podpisano izjavo ponudnika, da bo s psom ravnal v skladu z Zakonom o zaščiti živali.