Skoči na vsebino

NOVICA

Naknadne volitve člana občinskega sveta v Občini Mirna Peč

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Mirna Peč, volilni enoti 4, volišču Gorenji Globodol 38 - Gasilski dom.

Občina Mirna Peč je 19. novembra 2018 razpisala naknadne volitve člana občinskega sveta v Občini Mirna Peč. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 20. november 2018, volitve pa bodo v nedeljo, 16. decembra 2018.

 

Ime občine

Ime volilne enote lokalnega volišča

Ime lokalnega volišča

Število

Mirna Peč

VOLILNA ENOTA 4

Gorenji Globodol 38 - Gasilski dom

177