Skoči na vsebino

NOVICA

Naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti v Mestni Občini Kranj

Mestna Občina Kranj je 22. novembra 2018 razpisala naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti v Mestni Občini Kranj.

Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 27. november 2018, volitve pa se bodo izvajale v nedeljo, 13. januarja 2019.


Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Mestni Občini Kranj, za krajevne skupnosti Čirče, Goriče, Tenetiše, Trstenik, Hrastje, Žabnica in Golnik. 

 

Ime občine

Ime volilne enote lokalnega volišča

Številka in Ime lokalnega volišča

Število volivcev

Kranj

VOLILNA ENOTA 1

002 - Čirče, Dom KS, Smledniška cesta 136, Kranj

1.324

Kranj

VOLILNA ENOTA 2

016 - Trstenik, Dom krajevne skupnosti, Trstenik 8 a

600

Kranj

VOLILNA ENOTA 3

028 - Žabnica, Telovadnica, Žabnica 20

622

Kranj

VOLILNA ENOTA 4

040 - Tenetiše,Dom družbenopolit. organiz.,Tenetiše 80

356

Kranj

VOLILNA ENOTA 5

041 - Golnik, Kranjski vrtci-enota Ostržek, Golnik 54

912

Kranj

VOLILNA ENOTA 6

042 - Goriče,OŠ Simon Jenko-Telovadnica,Sr.vas-Goriče 1

544

Kranj

VOLILNA ENOTA 7

043 - Hrastje, Športni center Graben, Hrastje 209

855

 

 

SKUPAJ

5.213