Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

23. generaciji višjega štabnega tečaja častnikov SV smo predstavili delo MNZ

Danes, 4. decembra 2018, je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar skupaj z najožjimi sodelavci predstavil delo Ministrstva za notranje zadeve 23. generaciji višjega štabnega tečaja častnikov Slovenske vojske. 

Kot je uvodoma povedal minister Poklukar, je Ministrstvo za notranje zadeve umeščeno v sistem nacionalne varnosti, kjer skrbimo za sistem notranje varnosti. Predstavil je organiziranost resorja z organoma v sestavi in orisal glavne naloge in pristojnosti. Med ključnimi politikami svojega mandata je izpostavil obvladovanje migracij, kjer se je pripadnikom Slovenske vojske posebej zahvalil za sodelovanje pri varovanju državne meje v mešanih patruljah s policijo. Drugi cilj je izvajanje Resolucije o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025, pri tem pa je minister izpostavil aktivno zaposlovanje v policiji in nujnost popolnjevanja policijskih vrst ter ustrezno opremljenost policistk in policistov. Kot tretji cilj pa je minister izpostavil modernizacijo in digitalizacijo resorja.  


V. d. generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar je predstavila organiziranost policije na treh ravneh – lokalni, regionalni in državni ter dva krovna zakona v policiji - Zakon o nalogah in pooblastilih policije in Zakon o organiziranosti in delu v policiji. Izpostavila je, da je Policija tisti organ, ki največ prispeva k notranji varnosti v državi. Slovenija se lahko pohvali, da je ena najbolj varnih držav, kar kaže na uspešno delo slovenske policije.  


Namestnik generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge Zdravko Mele je predstavil njihove naloge, ki obsegajo predvsem nadzor nad policijo, pritožbe zoper policijo, področje zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti, tajnih podatkov in varnostnega načrtovanja. Namestnica generalne direktorice Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo Urša Židan pa je povedala, da je njihovo področje dela izredno široko, saj zajema osebne dokumente, prebivališče, volilna in referendumska opravila, ključne evidence in registre, kot sta centralni register prebivalstva in matični register, državljanstvo, politične stranke, društva, orožje, migracijsko politiko in področje mednarodne zaščite.