Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

V Bruslju med drugim o upravljanju z migracijami

Danes, 6. decembra 2018, je v Bruslju potekalo zasedanje Sveta ministrov EU za pravosodje in notranje zadeve, ki se ga je udeležil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

Uvodoma so ministri razpravljali o Uredbi o spremembi uredbe o evropski mejni in obalni straži. V tem okviru so govorili predvsem o dveh temah - o podpornih ukrepih Evropske mejne in obalne straže na področju vračanja ter o sodelovanju s tretjimi državami. Podporni ukrepi vračanja se nanašajo na sodelovanje med Evropsko mejno in obalno stražo in državami članicami na področju vračanja, tehnično in operativno podporo državam članicam v vseh fazah vračanja in sistem izmenjave informacij in upravljanja vračanja. Prenovljeni okvir sodelovanja s tretjimi državami pa Evropski mejni in obalni straži omogoča širša pooblastila za pomoč varnostnim organom teh držav pri upravljanju njihovih meja. »Naj opozorim, da v krog upravičenk sodijo tudi države Zahodnega Balkana,« je v izjavi za javnost poudaril minister Poklukar. 


Republika Slovenija podpira razširitev mandata Evropske mejne in obalne straže na področjih vračanja in sodelovanja s tretjimi državami. »Oba elementa sta z vidika upravljanja migracij ključna in Agencija mora odigrati svojo vlogo pri tem. Lahko povem, da je takšno tudi mnenje velike večine kolegov, zato smo danes potrdili splošni pristop v teh dveh poglavjih.« Glede preostalega dela besedila predloga Uredbe, zlasti vprašanja stalne sestave, ima Slovenija še vedno svoje pomisleke. »Načeloma pa se lahko strinjamo s tem, da se nadaljuje delo v smeri postopnega popolnjevanja nabora stalne sestave.« Prav tako Slovenija ostaja zadržana do končne številke 10.000. »Poleg tega pa še vedno nismo videli kriterijev oziroma razdelitvenega ključa za določitev obveznosti po državah članicah. Glede na to, da danes skoraj ni bilo kolega, ki bi lahko sprejel tak predlog Komisije pričakujem, da se bomo k temu vprašanju kmalu spet vrnili.«

 

Ministri so govorili tudi o sodelovanju Evropske mejne in obalne straže v državah Zahodnega Balkana. »Kot veste, je Slovenija zainteresirana za napotitev njenih misij v države Zahodnega Balkana takoj po tem, ko bodo stopili v veljavo statusni sporazumi. Ker ima Agencija že po obstoječi pravni podlagi precej možnosti za sodelovanje s tretjimi državami, pričakujem konkretne korake že v prihodnjih mesecih.«

 

V nadaljevanju so ministri govorili o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin. Svetovni splet zaradi svoje vsesplošne razširjenosti postaja ključni kanal za komunikacijo in načrtovanje hujših kaznivih dejanj, vključno s terorizmom. Prizadevanja na ravni Unije za boj proti terorističnim vsebinam so se sicer začela že leta 2015, kljub temu pa teroristične vsebine še vedno krožijo po spletu in resno ogrožajo evropske državljane. Zato je Komisija s predlogom Uredbe predlagala nov pristop z jasnimi in preglednimi pravili, ki predvidevajo hitro in učinkovito odstranitev sporne vsebine s spletnih platform. »V današnji razpravi sem izpostavil, da Republika Slovenija podpira ureditev tega področja na ravni EU. Predlog vidimo kot dobrodošlo razširitev nabora orodij, ki so nam do zdaj manjkala za soočanje z nevarnimi vsebinami na spletu. Včeraj sem se udeležil zasedanja EU internetnega foruma. Na podlagi tam slišanega lahko še dodatno potrdim, da je sprejem takšnega predloga nujen, če se želimo bolje soočati z izzivi, povezanimi s terorizmom. Na splošno lahko rečem, da gredo kompromisni predlogi v pravo smer. Vendar je veliko besedila še odprtega. Zato sem kolegom predlagal, da si vzamemo še nekaj časa in pustimo strokovnjakom, da še enkrat dobro pregledajo besedilo. Predlog predsedstva je bil sicer potrjen (s kvalificirano večino), a pričakujem, da bo v naslednjih fazah ustrezno rešeno še tisto, kar je ostalo odprto.«

 

Delovno kosilo so ministri namenili razpravi o trenutnem stanju na področju upravljanja z migracijami. Tako je avstrijsko predsedstvo pripravilo dokument, ki povzema sprejete ukrepe za boljše upravljanje migracij na EU ravni. »Lahko rečem, da teh ukrepov ni malo, kar se nenazadnje kaže v upadu ilegalnih prihodov po nekaterih migracijskih poteh. V dokumentu je velik poudarek dan ukrepom za boljšo zaščito zunanje meje EU, k čemur Slovenija ves čas poziva. Zato sem tak pristop in prizadevanja pozdravil.«

 

Minister Poklukar je kolege spomnil na včerajšnjo izjavo evropskega komisarja za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitrisa Avramopoulosa, ki je ocenil, da zaradi okrepljenega nadzora na zunanjih mejah EU in upada števila ilegalnih migracij ni več potrebe po nadzoru na notranjih mejah schengenskega prostora. »S to njegovo oceno se močno strinjam.« Prav tako je minister poudaril, da je za Republiko Slovenijo solidarnost steber upravljanja migracij in azilnega sistema in tako mora ostati tudi v prihodnje. Vendar solidarnost ne sme biti vsiljena, saj s tem izgubi svoj pomen in vlogo. »Strinjam se s kolegi, ki so poudarili, da solidarnost vedno spremlja tudi odgovornost.« Ko razpravljamo o solidarnosti in odgovornosti, pa ne smemo pozabiti tudi na glavne cilje prenove Skupnega evropskega azilnega sistema. Ključna med njimi sta zagotovitev hitrega dostopa prosilcev za azil do azilnega postopka in vsebinska obravnava prošenj s strani ene, jasno določene države članice. »Poleg tega je za Slovenijo ključno, da se na ravni EU oblikuje mehanizem, ki bo omogočil izvajanje hitrih in učinkovitih azilnih postopkov v času kriznih razmer. Dejstvo je, da tega EU trenutno nima. Le tako bomo kot EU lahko učinkovito pomagali osebam, ki resnično potrebujejo mednarodno zaščito, in s svojimi odločitvami ne bomo spodbujali distribucije nezakonitih migrantov.«

 

V nadaljevanju zasedanja bodo ministri govorili o temah s področja policijskega sodelovanja. Pregledali bodo dokument, ki ga je pripravila Evropska komisija v sodelovanju z agencijami EU, ki vsebuje celovit seznam ukrepov za okrepljen boj proti tihotapljenju migrantov. »Kot veste, je to velik problem v regiji Zahodnega Balkana, zato bom dokument pozdravil,« je v izjavi za javnost napovedal minister Poklukar.

Ob robu zasedanja se je minister srečal tudi z nekaterimi drugimi kolegi ministri, saj je neposreden stik po mnenju ministra izjemnega pomena in dobra priložnost za izmenjavo informacij.