Skoči na vsebino

NOVICA

Naknadne volitve v svet krajevnih skupnosti Klek in Franc Salamon v Občini Trbovlje

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Trbovlje za krajevni skupnosti Klek in Franc Salamon.

Občina Trbovlje je 10. decembra 2018 razpisala naknadne volitve v svet krajevnih skupnosti Klek in Franc Salamon v Občini Trbovlje. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 10. december 2018, volitve pa se bodo izvajale v nedeljo, 27. januarja 2019.

 

Ime občine

Ime volilne enote lokalnega volišča

Šifra in ime lokalnega volišča

Število volilnih upravičencev

Trbovlje

VOLILNA ENOTA 1

023 - Sejna soba KS Franc Salamon, Gabrsko 40a

483

Trbovlje

VOLILNA ENOTA 1

027 - Dom Tončke Čeč, Klek 32

204

Trbovlje

VOLILNA ENOTA 1

028 - Šola na Sveti Planini, Sveta Planina 28

118

Trbovlje

VOLILNA ENOTA 1

029 - Dom Tončke Čeč, Klek 32

196

 

 

SKUPAJ 

1001