Skoči na vsebino

NOVICA

100 dni Vlade: V MNZ predvsem v luči migracij, izbrisanih in zaposlovanja v Policiji

Prvih 100 dni Vlade Republike Slovenije je v Ministrstvu za notranje zadeve zaznamovalo predvsem upravljanje z migracijami, uresničevanje odločbe Ustavnega sodišča glede odškodnin izbrisanim in aktivnosti za promocijo zaposlovanja v Policiji.

Pod vodstvom ministrstva je medresorska delovna skupina začela pripravljati celovito strategijo na področju migracij, minister pa je v luči tvornega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami opravil več terenskih obiskov in pogovorov – na podlagi skupno identificiranih problemov je Policija bistveno okrepila svoje operativne aktivnosti na varnostno ogroženih območjih, vodstvo ministrstva pa zagotovilo nujno potrebno materialno podporo delovanju policije in ažurno obveščanje javnosti o izvedenih ukrepih; vzpostavljen je tudi stalni dialog z nevladnimi organizacijami.


Sprejeta je bila novela Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, s katero bomo izvršili odločba Ustavnega sodišča o neustavnosti 12. člena Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, s katerim je bila omejena višina denarne odškodnine, ki se upravičencu lahko določi v sodnem postopku.


Pripravili smo načrt aktivnosti, ki med drugim zajema zagotovitev finančnih sredstev za promocijo dela v Policiji, video poziv javnosti za vpis za policista nadzornika državne meje, ureditev razstavne vsebine izložb na Štefanovi 2 v Ljubljani z informacijami in pozivom za zaposlitev v policiji, iskanje novih možnosti sodelovanja z zunanjimi partnerji in nove dogovore z Zavodom za zaposlovanje glede predstavitve zaposlovanja v policiji svetovalcem za brezposelne.

 

Celoten pregled po ministrstvih je dostopen na vladnem spletnem mestu.