Skoči na vsebino

NOVICA

Kupujemo dva službena konja in pet službenih psov za delo v Policiji

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja poziva k oddaji ponudbe za nakup dveh službenih konj in petih službenih psov za delo v Policiji.

1. Nakup dveh konjev za operativno delo v policiji. 

 

Konj mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
- starost: od 4 do 9 let,
- spol: moški – kastrat,
- tip: polkrvni ali toplokrvni jahalni konj,
- velikost: višina vihra najmanj 168 cm (merjeno s palico),
- stopnja izšolanosti: osnovno ujahan.
- rodovnik ni pogoj za njegov nakup.

 

Naročnik bo izvedel preizkus konja.

 

Merilo za izbor ponudbe je sprejemljiva cena konja, ki bo ob upoštevanju vseh strokovno-tehničnih zahtev in pogojev iz poziva k oddaji ponudbe ter uspešno opravljenem prvem preizkusu ocenjen kot primeren za nakup za policijske potrebe.

 

2. Nakup petih psov za operativno delo v policiji.

 

Pes mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- po zunanjosti mora ustrezati pasemskemu tipu delovnih službenih psov pasme nemški ovčar, belgijski ovčar, nizozemski ovčar in rottweiler, 

- rodovnik ni pogoj za njegov nakup,

- ne sme biti mlajši od 10 mesecev in ne starejši od 36 mesecev,

- cepljen mora biti proti steklini in mikročipiran tako, da omogoča preverjanje čipa, 

- pes, ki je ugriznil ali kako drugače poškodoval človeka, ne bo predmet obravnave in ne bo opravljal prvega praktičnega preizkusa, če od ugriza oziroma poškodbe še ni minilo obdobje, določeno s predpisi o varstvu živali.  

 

Naročnik bo izvedel preizkus psa.

 

Merilo za izbor ponudbe je sprejemljiva cena psa, ki bo ob upoštevanju vseh strokovno tehničnih zahtev in pogojev iz poziva k oddaji ponudbe ter uspešno opravljenem prvem preizkusu ocenjen kot primeren za nakup za policijske potrebe.  

 

Zbiranje ponudb za obe naročili traja do 19. apria 2019, in sicer so roki za oddajo ponudb:

- do 31. 12. 2018, najkasneje do 24. ure,
- do 15. 1. 2019, najkasneje do 24. ure,
- do 5. 2. 2019, najkasneje do 24. ure, 
- do 20. 2. 2019, najkasneje do 24. ure, 
- do 8. 3. 2019, najkasneje do 24. ure, 
- do 22. 3. 2019, najkasneje do 24. ure, 
- do 5. 4. 2019, najkasneje do 24. ure, 
- do 19. 4. 2019, najkasneje do 24. ure.