Skoči na vsebino

NOVICA

Naknadne volitve članov sveta Krajevne skupnosti v Občini Kočevje

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Kočevje, Krajevni skupnosti Šalka vas in Stara Cerkev.

Občina Kočevje je 11. decembra 2018 razpisala naknadne volitve članov sveta Krajevne skupnosti v Občini Kočevje. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 11. december 2018, volitve pa se bodo izvajale v nedeljo, 24. februarja 2019.

 

Ime občine

Ime volilne enote lokalnega volišča

Šifra in ime lokalnega volišča

Število

Kočevje

VOLILNA ENOTA 1

020 - Gasilni dom Koprivnik, Koprivnik 31

79

Kočevje

VOLILNA ENOTA 1

028 - Vaški dom Stari log

113

 

 

SKUPAJ

192