Skoči na vsebino

NOVICA

Področje dejavnosti trgovine z orožjem je v Sloveniji zelo dobro urejeno

V Ministrstvu za notranje zadeve in Inšpektoratu RS za notranje zadeve smo z dogodkom (vlomom) v podjetju 365 PLUS seznanjeni. Pri preverjanju smo že ugotovili, da ima podjetje vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa z orožjem.

V zadevo se je takoj vključil Inšpektorat RS za notranje zadeve iz svoje pristojnosti. Inšpektorji Inšpektorata RS za notranje zadeve opravljajo redne nadzore pri trgovcih z orožjem - predvsem glede ustreznosti prostorov za promet z orožjem, stanje orožja in streliva glede na izdana dovoljenja, skladiščenja in hrambe ter ustreznega varovanja. V konkretnem podjetju so inšpektorji leta 2015 opravili dva nadzora glede prometa s pirotehniko in orožjem. Pri orožju nepravilnosti ni bilo ugotovljenih (pri pirotehniki pa je bilo ugotovljeno, da trgovec prodaja pirotehnične izdelke brez ustreznega dovoljenja, zaradi česar mu je bila izrečena prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov in globa 5.000 evrov). Prav tako je bil izveden nadzor tudi v letu 2017, v katerem pa nepravilnosti ni bilo ugotovljenih. 

 

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je Inšpektoratu RS za notranje zadeve takoj po dogodku odredil izredni nadzor pri vseh trgovcih z orožjem v Sloveniji - teh je 83.

 

Na splošno še pojasnjujemo, da se lahko na podlagi Zakona o orožju s prometom z orožjem (ki pomeni tudi trgovino z orožjem) ukvarjajo gospodarske družbe in podjetniki, ki izpolnjujejo splošne pogoje za poslovanje gospodarske družbe, in posebne pogoje po tem zakonu. Trgovec lahko prične opravljati svojo dejavnost, ko dobi dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve. Dovoljenje se lahko izda za prodajo orožja: kategorije A, točke 2, 6 in 8, ki ga je dovoljeno zbirati; orožje kategorije A, ki ni v lasti Slovenske vojske, za potrebe državnih organov; ter orožje kategorije B, C in D.

 

Prostor v trgovini, kjer se hrani orožje, je lahko namenjen izključno hrambi orožja in mora biti mehansko zaščiten. Mehanska zaščita prostora pomeni, da morajo biti vsa okna, če se orožje hrani v pritličju zgradbe, od zunaj zavarovana s kovinskimi rešetkami ali posebej zaklenjenimi lesenimi polkni oziroma kovinskimi roloji). Mehansko zaščitena morajo biti tudi okna s kovinskimi okvirji in z varnostno zasteklitvijo. Vrata v prostoru, kjer se hrani orožje, morajo biti masivna, brez steklenih odprtin, z mehanizmom večtočkovnega zapiranja ali s ključavnico varovano proti lomljenju. V primeru enotočkovnega zaklepanja morajo biti vrata dodatno varovana s prečno zaporo. 

 

V času, ko v objektu ni prisotnih oseb, mora biti prostor tudi elektronsko zaščiten (senzorji gibanja, videonadzor ...). Če se v prostoru hrani več kot 30 kosov orožja iz kategorije B, C in 1. točke kategorije D po Zakonu o orožju mora biti v času, ko v objektu ni oseb, signal vezan na intervencijski center varnostnega podjetja. 

 

Poudarjamo še, da je področje trgovine z orožjem v Sloveniji zelo dobro urejeno – tako zakonodajno z Zakonom o orožju in drugimi podzakonskimi predpisi, kot v tudi praksi pri samih trgovcih.