Skoči na vsebino

NOVICA

Prodaja dveh službenih psov

Objavljamo ponovno javno zbiranje ponudb za prodajo dveh policijskih službenih psov. Rok za ponudbe je 4. februar 2019.

Predmet prodaje ponovnega javnega zbiranja ponudb sta:

- službeni pes Hilton »od SLO Policije 1949«, nemški ovčar, poležen 25. 5. 2017, izhodiščna cena je 1.000 evrov,

- službeni pes Lux, belgijski ovčar malinois, poležen 17. 5. 2007, izhodiščna cena je 50 evrov (pes je lahko nepredvidljiv ob morebitni neodločnosti in negotovosti njegovega vodnika, zato potrebuje izkušenega vodnika).
 

Ponudniki morajo priložiti vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega psa Policije in podpisano izjavo ponudnika, da bo s psom ravnal v skladu z Zakonom o zaščiti živali.

 

Merilo za izbor je višina ponujene cene za posameznega psa. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup posameznega psa, vendar najmanj v višini izhodiščne cene za posameznega psa.

 

Rok za oddajo ponudbe je 4. februar 2019 do 12. ure na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.