Skoči na vsebino

NOVICA

Naknadne volitve članov v svet Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki v Občini Brežice

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Brežice, Krajevni skupnosti Cerklje ob Krki, voliščih št. 00903026, 00902035, 0090236 in 00902045.

Občina Brežice je 11. januarja 2019 razpisala naknadne volitve članov v svet Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 11. januar 2019, volitve pa bodo v nedeljo, 24. februarja 2019.

 

Ime občine

Ime volilne enote lokalnega volišča

Šifra in ime lokalnega volišča

Število

Brežice

VOLILNA ENOTA 3

026 - V stavbi Krajevne skupnosti Dobova

616

Brežice

VOLILNA ENOTA 2

035 - V stavbi Gasilskega doma Cerklje ob Krki

541

Brežice

VOLILNA ENOTA 2

036 - V stavbi Osnovne šole Cerklje ob Krki

481

Brežice

VOLILNA ENOTA 2

045 - V stavbi Krajevne skupnosti Velika Dolina, Vel. D. 9

363

 

 

SKUPAJ

2001