Skoči na vsebino

NOVICA

Naknadne volitve člana občinskega sveta  - predstavnika romske skupnosti v Občini Beltinci

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Beltinci. 

Občina Beltinci je 3. januarja 2019 razpisala naknadne volitve člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 3. januar 2019, volitve pa bodo v nedeljo, 3. marca 2019.
 

Ime občine

Ime volilne enote lokalnega volišča

Šifra in ime lokalnega volišča

ŠTEVILO

Beltinci

VOLILNA ENOTA 1

001 - Beltinci, Kulturni dom, Ulica Štefana Kovača 3

30

Beltinci

VOLILNA ENOTA 2

002 - Dokležovje, Vaški dom

23

Beltinci

VOLILNA ENOTA 2

006 - Ižakovci, Vaški dom

6

 

 

SKUPAJ

59