Skoči na vsebino

NOVICA

Naknadne volitve v svet krajevne skupnosti Golnik v Mestni Občini Kranj

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Mestni občini Kranj, krajevni skupnosti Golnik, številka volišča 05201041. 

Mestna občina Kranj je 13. januarja 2019 razpisala naknadne volitve v svet krajevne skupnosti Golnik. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 18. januar 2019, volitve pa bodo v nedeljo, 3. marca 2019.

 

Ime občine

Ime volilne enote lokalnega volišča

Šifra in ime lok. volišča

Število

Kranj

VOLILNA ENOTA 1

041 - Golnik, Kranjski vrtci-enota Ostržek, Golnik 54

914