Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Javno zbiranje ponudb za najem poslovnih prostorov

Objavljamo javno zbiranje ponudb za najem poslovnih prostorov v Ljubljani. Rok za oddajo ponudb je 21. februar 2019.

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja javno zbiranje ponudb za najem poslovnih prostorov v Ljubljani. Skupna površina delovnih in spremljajočih prostorov je od 460 m2 do 650 m2 za 26 delovnih mest in 11 parkirnih mest v izključni uporabi ter prostor in stojala za 10 koles. Poslovne prostore najemamo za določen čas 5 let z možnostjo podaljšanja.

 

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah, na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: ZBIRANJE PONUDB ZA PRIDOBITEV POSLOVNIH PROSTOROV ZA
POTREBE MNZ DUNZMN, št. 478-151/2018, z oznako »NE ODPIRAJ – ZBIRANJE PONUDB«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe morajo prispeti najkasneje do 21. 2. 2019 do 12. ure na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

 

Priloge

Tehnična dokumentacija

Merila za ureditev poslovnih prostorov

Normativi za LAN

Osnutek najemne pogodbe