Skoči na vsebino

NOVICA

Ponovne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Piran

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Piran, Krajevnih skupnostih Sv. Peter in Nova Vas. 

Občina Piran je 16. januarja 2019 razpisala ponovne volitve članov svetov krajevnih skupnosti Sv. Peter in Nova Vas. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 25. januar 2019, volitve pa bodo v nedeljo, 24. marca 2019.

 

Ime občine

Ime volilne enote lokalnega volišča

Šifra in ime lokalnega volišča

Število

Piran

VOLILNA ENOTA 4

013 - Osnovna šola Sv. Peter, Sv. Peter 13

321

Piran

VOLILNA ENOTA 4

014 - Dom Zmaga, Nova vas nad Dragonjo 54

198

 

 

SKUPAJ

519