Skoči na vsebino

NOVICA

Naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Laško

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Laško, krajevnih skupnostih Rimske Toplice, Sedraž in Zidani Most. 

Občina Laško je 28. januarja 2019 razpisala naknadne volitve v svete krajevnih skupnostih Rimske Toplice, Sedraž in Zidani Most. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 1. februar 2019, volitve pa bodo v nedeljo, 31. marca 2019.
 

Ime občine

Ime volilne enote lokalnega volišča

Šifra in ime lokalnega volišča

Število

Laško

VOLILNA ENOTA 3

014 - POŠ Lažiše, Laziše 27, Rimske Toplice

137

Laško

VOLILNA ENOTA 3

015 - Karel Veber, Brodnice 12, Rimske Toplice

204

Laško

VOLILNA ENOTA 3

016 - Matevž Deželak, Lože 1, Rimske Toplice

146

Laško

VOLILNA ENOTA 3

020 - Strelski dom, Sedraž 22, Laško

585

Laško

VOLILNA ENOTA 3

021 - POŠ Zidani Most, Zidani Most 34, Zidani Most

341

Laško

VOLILNA ENOTA 3

022 - Gasilski dom, Zidani Most 12, Zidani Most

247

 

 

SKUPAJ

1660