Skoči na vsebino

NOVICA

Naknadne volitve članov v svet Krajevne skupnosti Genterovci v Občini Lendava

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Lendava, Krajevni skupnosti Genterovci za naselje Kamovci. 

Občina Lendava je 8. marca 2019 razpisala naknadne volitve članov v svet Krajevne skupnosti Genterovci za naselje Kamovci. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 11. marec 2019, volitve pa bodo v nedeljo, 12. maja 2019. Število volilnih upravičencev je 86.

 

Občina

Ime volilne enote lokalnega volišča

Šifra in ime lokalnega volišča

Število

Lendava

VOLILNA ENOTA 1

016 - KAMOVCI - VAŠKI DOM

86