Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada sprejela predloga novel ZNPPol in ZODPol

Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije in besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v policiji in ju pošlje v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem postopku.

Glavni razlog za spremembe Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) je popolna implementacija Direktive EU o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj v naš pravni red.

 

Bistvene spremembe in dopolnitve:
- Prilagojena je obdelava podatkov PNR (nepreverjeni podatki o potnikih iz sistema rezervacij letalskih vozovnic) in API (preverjeni osebni podatki potnikov) glede na namen njihove obdelave. Ta omogoča popolno identifikacijo posameznikov in izsleditev iskanih, znanih storilcev kaznivih dejanj in drugih poznanih operativno zanimivih oseb.
- Podrobneje je opredeljen način obdelave podatkov PNR in API. Ti se bodo lahko uporabljali le za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in drugih hudih kaznivih dejanj. 
- Ustrezno je prilagojen oziroma razširjen seznam hujših kaznivih dejanj.
- Podrobneje so opredeljeni način in pogoji za pošiljanje podatkov PNR in API ter upravičenci do teh podatkov.
- Ustrezno je prilagojen čas hrambe teh podatkov in uvedena njihova depersonalizacija v obdobju njihove hrambe v evidencah. Prvo obdobje hrambe skrajšujemo na šest mesecev, nato pa se bodo podatki depersonalizirali. Skupni čas njihove hrambe se podaljša na pet let hrambe od njihove pridobitve.
- Določajo se pogoji in postopek za razkrivanje depersonaliziranih podatkov ter določa za to pristojen državni organ.

 

Celovite implementacije omenjene direktive ne more biti brez spremembe zakona o letalstvu, s katerim se določi zaveza letalskih prevoznikov k pošiljanju podatkov iz sistema rezervacij letalskih vozovnic (PNR) o potnikih policiji. Prenos je nujen, saj smo 20. julija 2018 prejeli uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije omenjene direktive.

 

Predlog zakona prinaša tudi nekatere dodatne rešitve, s katerimi želimo izboljšati nekatere pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju zakona v praksi. Glavno vodilo pri tem je učinkovitejše delovanje policije pri opravljanju nalog in izvajanju policijskih pooblastil.

 

S predlagano spremembo Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) se uresničuje zahteva iz IV. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, ki je bil sklenjen 27. decembra 2018 med Vlado Republike Slovenije, Policijskim sindikatom Slovenije in Sindikatom policistov Slovenije, in se nanaša na obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje policistov.

 

Predlog zakona določa posebna delovna mesta na področju poklicnega zavarovanja, ki bodo uvrščena v višjo skupino delovnih mest poklicnega zavarovanja. Delovna mesta in skupina dodatnega pokojninskega zavarovanja bodo določena v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

 

Sprememba zakona se nanaša na približno 250 delovnih mest policistov, ki bodo uvrščena v višjo skupino delovnih mest poklicnega zavarovanja. Zaradi uvrstitve v višjo skupino se bo prispevna stopnja za zavarovance, ki zasedajo ta delovna mesta, povečala z 8,4 na 8,8 %. Skupne finančne posledice spremembe zakona so približno 1.750 evrov mesečno ali 21.000 evrov letno.