Skoči na vsebino

NOVICA

Državni sekretar sprejel predstavnico UNHCR

Državni sekretar Sandi Čurin se je danes, 11. aprila 2019, srečal s predstavnico Urada visokega komisarja ZN za begunce (UNHCR) za zaščito, pristojno za Slovenijo Riiko Peltonen Quijano. Glavna tema pogovora je bila priprava vladne strategije na področju migracij.

Strategijo pripravlja medresorska delovna skupina pod vodstvom državnega sekretarja Čurina. Dokument bo opredelil cilje, usmeritve in ukrepe Vlade RS za učinkovito upravljanje migracij v Sloveniji. Osredotoča se predvsem na zakonite oziroma ekonomske migracije, mednarodno zaščito, nezakonite migracije, zagotavljanje varnosti v Sloveniji, vključevanje tujcev v slovensko družbo in zunanjo dimenzijo migracij. 

 

Državni sekretar je sogovornici predstavil vsebinska področja, ki se nanašajo na varstvo oseb, ki jih obravnava UNHCR v okviru svojega mandata. Gre za prosilce za mednarodno zaščito, begunce in osebe brez državljanstva. V strategiji bo posebna pozornost posvečena definiranju ukrepov za dosego učinkovitih postopkov mednarodne zaščite, upravljanju nezakonitih migracij na zunanji in notranjih mejah schengenskega območja, vzpostavitvi sinergije med deležniki, ki izvajajo integracijske ukrepe, naslavljanju vzrokov nezakonitih migracij ter trgovine in tihotapljenja ljudi, varovanju življenja, dostojanstva in temeljnih pravic migrantov. 

 

UNHCR se bo v pripravo strategije vključil v okviru javne razprave, ki se bo pričela konec maja 2019, kar bo omogočeno tudi vsem zainteresiranim deležnikom, vključno s civilno družbo. Predstavnica UNHCR se je zahvalila za dobro sodelovanje in za predstavitev vsebin, ki bodo vključene v strategijo.