Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu

Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku. Z novelo odpravljamo pomanjkljivosti, ki so se pri izvajanju zakona pokazale v praksi, hkrati pa je besedilo tudi terminološko usklajeno z Zakonom o partnerski zvezi in Družinskim zakonikom.

Predlog zakona v popolnosti odpravlja trenutno omejitev osebnega imena (največ dve imeni in dva priimka), ki ga lahko posameznik izbere za pravni promet, hkrati pa dopušča možnost uporabe črke v osebnem imenu in okrajšave imena in priimka v pravnem prometu.

 

Podaljšujemo rok za spremembo priimka po razvezi ali razveljaviti zakonske ali partnerske zveze. Šestmesečni rok po pravnomočnosti sodne odločbe o razvezi ali razveljavitvi se je v praksi izkazal za prekratkega, zato ga podaljšujemo na eno leto.

 

Dopolnjenih osemnajst let ni več obvezni pogoj za vložitev prošnje za spremembo osebnega imena. V nekaterih primerih (s sklenitvijo zakonske zveze ali starševstvom na podlagi sodbe sodišča) posameznik namreč pridobi poslovno sposobnost pred polnoletnostjo, zato se v noveli pogoj za vložitev prošnje za spremembo osebnega imena veže na poslovno sposobnost posameznika.

 

Zaradi preprečevanja zlorabe osebnega imena zakona razširjamo zadržke za spremembo osebnega imena. Sprememba osebnega imena se sicer ne dovoli državljanu, ki je bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, dokler kazen ni izvršena ali dokler trajajo pravne posledice obsodbe. Predlog zakona zadržke razširja tudi na preizkusno dobo pogojno obsojenega storilca kaznivega dejanja.

 

Zaradi implementacije Zakona o partnerski zvezi (ki uvaja nov institut življenjske skupnosti - partnersko zvezo, ki je z vidika spremembe osebnega imena enakovredna zakonski zvezi) in Družinskega zakonika (ki roditeljsko pravico poimenuje kot starševsko skrb) pa so potrebne tudi nekatere terminološke uskladitve.