Skoči na vsebino

NOVICA

S predstavniki Občine Kostel o razmerah na področju migracij

Danes, 16. aprila 2019, sta se minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar z najožjimi sodelavci srečala z županom Občine Kostel Ivanom Črnkovičem in predstavniki lokalne skupnosti. Namen srečanja sta bila predstavitev trenutnih razmer na področju migracij in pogovor o odprtih vprašanjih, povezanih s tem.

Uvodoma smo predstavnikom Občine Kostel predstavili statistične podatke na tem območju. Občina Kostel se nahaja na območju Policijske postaje Kočevje in zajema 52 naselij. Pokriva 33,5 kilometra zunanje schengenske meje, ki jo varuje Policijska uprava Ljubljana oziroma Policijska postaja Kočevje. Najbolj izpostavljeno je območje Slavskega laza. Policija ugotavlja, da so nedovoljene migracije na tem območju v znatnem delu organizirane. V letošnjem letu do 13. aprila 2019 je na območju občine Policija obravnavala 287 nezakonitih prehodov meje (lani v celem letu 148), pri čemer prevladujejo državljani Alžirije in Maroka.

 

Zaradi povečanja nezakonitih prehodov meje je Policija na tem območju okrepila število policistov, pri varovanju meje sodeluje s pripadniki Slovenske vojske in pomožne policije, večkrat mesečno pa izvaja tudi mešano patruljiranje s hrvaškimi policisti. Za usmerjanje in lažje obvladovanje nezakonitih prehodov meje so v pomoč tudi začasne tehnične ovire, ki smo jih na tem območju postavili leta 2015.

 

Minister Poklukar je izpostavil pomen rednega dialoga z lokalnimi skupnostmi, ki se soočajo s povečanim migracijskim pritiskom, in zagotovil, da Policija razmere obvladuje. Policija bo tudi v prihodnje izvajala vse ukrepe, s katerimi bo kot odgovorna članica schengenskega območja varovala državno mejo in zagotavljala varnost prebivalk in prebivalcev.

 

***


Ob tej priložnosti si je vodstvo Ministrstva za notranje zadeve in Policije na terenu ogledalo z migracijami najbolj obremenjena območja v Občini Kostel, obiskalo mejni prehod Petrina in se srečalo s policistkami in policisti, ki delajo na tem območju.