Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objavljamo namero za oddajo nepremičnin v zakup v Gotenici

V ministrstvu objavljamo namero za sklenitev pogodbe za oddajo nepremičnin v zakup na območju Gotenice.

Objavljamo namero za oddajo nepremičnin v zakup za nedoločen čas na območju Gotenice po postopku pogajanj z zainteresiranimi ponudniki za sklenitev neposredne pogodbe. Nepremičnine se oddajajo v dveh sklopih, in sicer po posameznem sklopu kot celota.

 

Ponudbena zakupnina za nepremičnine pod sklopom 1 ne sme biti nižja od 1.487,96 evra letno brez DDV; predmet zakupa v sklopu 1 je tudi stavba, ki v naravi predstavlja odprti hlev Mrzli Studenec, ki stoji na nepremičnini parc. št. 1435/2, k.o. 1583 Gotenica. Ponudbena zakupnina za nepremičnine pod sklopom 2 ne sme biti nižja od 614,59 evra letno brez DDV.

 

Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
Za sklop 1: izpolnjen obrazec št. 1, kopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list: velja za fizične osebe in s. p.), potrdilo o statusu kmeta, obvestilo Upravne enote Kočevje o sprejetju ponudbe po Zakonu o kmetijskih zemljiščih.

Za sklop 2: izpolnjen obrazec št. 2, kopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list: velja za fizične osebe in s.p.), potrdilo o statusu kmeta, obvestilo Upravne enote Kočevje o sprejetju ponudbe po Zakonu o kmetijskih zemljiščih.

 

Ponudnik mora ponudbo poslati najkasneje do 29. maja 2019 na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.