Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljamo namero za oddajo nepremičnin v zakup v Gotenici

V ministrstvu objavljamo namero za sklenitev pogodbe za oddajo nepremičnin v zakup na območju Gotenice.

Objavljamo namero za oddajo nepremičnin v zakup za nedoločen čas na območju Gotenice po postopku pogajanj z zainteresiranimi ponudniki za sklenitev neposredne pogodbe. Nepremičnine se oddajajo v dveh sklopih, in sicer po posameznem sklopu kot celota.

 

Ponudbena zakupnina za nepremičnine pod sklopom 1 ne sme biti nižja od 1.487,96 evra letno brez DDV; predmet zakupa v sklopu 1 je tudi stavba, ki v naravi predstavlja odprti hlev Mrzli Studenec, ki stoji na nepremičnini parc. št. 1435/2, k.o. 1583 Gotenica. Ponudbena zakupnina za nepremičnine pod sklopom 2 ne sme biti nižja od 614,59 evra letno brez DDV.

 

Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
Za sklop 1: izpolnjen obrazec št. 1, kopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list: velja za fizične osebe in s. p.), potrdilo o statusu kmeta, obvestilo Upravne enote Kočevje o sprejetju ponudbe po Zakonu o kmetijskih zemljiščih.

Za sklop 2: izpolnjen obrazec št. 2, kopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list: velja za fizične osebe in s.p.), potrdilo o statusu kmeta, obvestilo Upravne enote Kočevje o sprejetju ponudbe po Zakonu o kmetijskih zemljiščih.

 

Ponudnik mora ponudbo poslati najkasneje do 29. maja 2019 na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.