Skoči na vsebino

NOVICA

Prodajamo kmetijsko zemljišče v Radljah ob Dravi

Po metodi javne dražbe prodajamo kmetijsko zemljišče v Radljah ob Dravi v izmeri 1.930 m2.

Prodajamo nepremičnino parc. št. 737/7, k. o. 804 Radlje ob Dravi, ki v naravi predstavlja kmetijsko zemljišče v izmeri 1.930 m2, nepremičnina pa je po osnovni namenski rabi stavbno zemljišče. Izklicna cena znaša 67.550 evrov, v katero ni vštet davek na promet nepremičnin. Dražitelji morajo plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene za nepremičnino, ki mora biti na računu ministrstva do 31. maja 2019.

 

Javna dražba bo 5. junija 2019, ob 13. uri na Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2 v Ljubljani.