Skoči na vsebino

NOVICA

Na splošnih volilnih imenikih za evropske volitve vpisanih več kot 1,6 milijona volivcev

Za izvedbo letošnjih volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v Ministrstvu za notranje zadeve izvajamo pomemben segment volilnih opravil, ki izhajajo iz izvrševanja Zakona o evidenci volilne pravice. Na podlagi stanja v evidenci volilne pravice na dan 10. maj 2019 smo izdelali splošne volilne imenike za glasovanje na voliščih na območju Republike Slovenije in posebne volilne imenike za glasovanje na voliščih v tujini.

Na splošnih volilnih imenikih je vpisanih 1.610.705 volivcev, in sicer:
- državljani Republike Slovenije, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Republike Slovenije, bodo na dan glasovanja, to je 26. maja 2019, dopolnili 18 let starosti, in jim volilna pravica ni bila odvzeta, 
- tujci, državljani drugih držav Evropske unije, ki so za to podali zahtevo. 

 

10. člen Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament namreč določa, da ima volilno pravico voliti in biti voljen za poslanca v Evropskem parlamentu tudi državljan druge države članice Evropske unije pod pogojem:
- da mu ni bila odvzeta volilna pravica,
- da je vpisan v evidenco volilne pravice, 
- da na dan glasovanja dopolni 18 let starosti in
- ima dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

 

Zakon o evidenci volilne pravice določa, da se državljan Evropske unije vpiše v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji na podlagi zahteve, ki jo obravnava Ministrstvo za notranje zadeve. Pri tem se v matični državi tujca predhodno preveri morebiten odvzem volilne pravice. 

 

Na splošnih volilnih imenikih za volitve v Evropski parlament v letu 2019 je vpisanih 1.000 državljanov drugih držav EU, ki so podali izrecno zahtevo in izpolnjujejo pogoje za vpis, kar je 332 več kot na volitvah v letu 2014. 

 

Preglednica: Tuji državljani, vpisani na splošni volilni imenik Republike Slovenije, po posameznih državah 

Država

2014

2019

Avstrija

21

25

Belgija

2

9

Bolgarija

29

46

Ciper

0

1

Češka Republika

1

7

Danska

3

4

Estonija

0

1

Finska

0

1

Francija

19

29

Grčija

2

4

Hrvaška

370

503

Madžarska

10

27

Irska

3

5

Italija

62

117

Latvija

1

0

Litve

2

3

Nemčija

55

91

Nizozemska

7

14

Poljska

8

11

Portugalska

4

4

Romunija

17

16

Slovaška

12

18

Španija

7

17

Švedska

2

5

Združeno kraljestvo

31

42

Skupaj

668

1.000

Tudi državljani Republike Slovenije imajo možnost, da svojo volilno pravico uresničujejo v drugi državi članici. Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi obvestil državljanov in drugih držav članic Evropske unije v evidenci volilne pravice vpisalo prenehanje volilne pravice za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji za 3.178 državljanov Republike Slovenije, ki bodo glasovali v drugih državah članicah

 

Na posebnih volilnih imenikih je vpisanih 94.158 državljanov Republike Slovenije, ki stalno prebivajo v 141 različnih državah

 

Preglednica: Države z več kot 1.000 volivci – državljani Republike Slovenije, ki stalno prebivajo v tujini

Nemčija

17.775

Avstrija

12.749

Hrvaška

12.455

Italija

6.060

Švica

5.976

Srbija

5.912

Kanada

5.715

Argentina

5.250

Avstralija

4.163

Združene Države

3.457

Združeno Kraljestvo

2.569

Bosna in Hercegovina

1.740

Francija

1.565