Skoči na vsebino

NOVICA

Odziv na očitke Sindikata policistov Slovenije

Uvodoma poudarjamo, da se stavkovni sporazum s policijskima sindikatoma v celoti izvaja. Potekajo le še pogajanja glede kariernega sistema, objavljeno pa je bilo tudi ponovno javno naročilo za analizo vrednotenja delovnih mest za uniformirane poklice. Tudi Vlada RS je prepoznala pomen varnosti in za obvladovanje nezakonitih migracij Policiji namenila dodatnih 15 milijonov evrov v okviru posebnega projekta Varovanje schengenske meje EU. Plačila delovne uspešnosti iz tega projekta redno potekajo. Glede samega zneska 15 milijonov pa je stališče vlade jasno, in sicer je 15 milijonov celoten znesek z vsemi prispevki delodajalca.

Izpostavljamo, da minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar ne izvaja nikakršnih pritiskov na sindikat. Nasprotno, že od začetka mandata si s svojo najožjo ekipo prizadeva za odprt in konstruktiven dialog z obema policijskima sindikatoma. Naš cilj je bil in ostaja zagotoviti čim boljše pogoje za delo vseh policistk in policistov, se pa ob potezah predsednika Sindikata policistov Slovenije sprašujemo, ali on sledi istemu cilju.

 

Aktivna politika zaposlovanja v policiji je ena prednostnih nalog v tem mandatu in minister za notranje zadeve je takoj po nastopu funkcije tudi podal usmeritve za pričetek aktivnosti v okviru izvajanja aktivnejše zaposlovalne politike v policiji. Izvaja se strategija aktivnega zaposlovanja, potekajo številne aktivnosti za večjo prepoznavnost in privlačnost policijskega poklica, s tem pa želimo zapolniti vrzel, ki je nastala v preteklih letih. Veliko večjo pozornost posvečamo promociji poklica policist in s tem skušamo v policijske vrste vključiti čim več ljudi, kar že prinaša pozitivne rezultate.

 

Glede zaposlovanja v policiji še pojasnjujemo, da je slaba kadrovska zasedenost tudi posledica varčevalnih ukrepov preteklih vlad. V skladu s sklepi, ki jih je sprejela ta vlada (pa tudi prejšnja) se je dovoljeno število zaposlenih v policiji povečalo za 151 (na 8294), poleg tega pa se do konca 2023 zaposlitve pripravnikov in kandidatov za policiste ne štejejo v realizacijo kadrovskega načrta, kar pomeni, da se je v praksi dovoljeno število zaposlenih v policiji povečalo za približno 500 dovoljenih zaposlitev. Dejstvo pa je, da razmere na trgu delovne sile na splošno niso ugodne, saj analize Zavoda za zaposlovanje kažejo, da se vsi delodajalci v RS, ki kadrujejo v istem bazenu, soočajo s pomanjkanjem primernega kadra.

 

Glede nadzora na meji s Hrvaško pojasnjujemo, da Policija opravlja vse z zakonom predvidene ukrepe, da bi omejila in preprečila nedovoljene migracije, in pri tem uporablja vse razpoložljive kadrovske in tehnične vire. Situacijo na terenu obvladujemo, razmere nenehno spremljamo in temu primerno prilagajamo in zaostrujemo svoje ukrepe. Tudi v prihodnje bomo izvajali vse ukrepe in kot odgovorna članica schengenskega območja varovali državno mejo in zagotavljali varnost vseh naših prebivalk in prebivalcev ter njihovega premoženja.

 

Mešane patrulje so običajna oblika meddržavnega sodelovanja. Opredeljene in določene so v vseh sporazumih o policijskem sodelovanju Slovenije s sosednjimi državami. Kot stalna oblika dela se izvajajo s Hrvaško, z drugimi sosednjimi državami pa jih organiziramo po potrebi, kadar gre za večji varnostni pojav, pa tudi ob večjih športnih ali kulturnih dogodkih ob skupni meji.

 

Dodajamo še, da je Julijan Rupnik v Kabinetu ministra zaposlen za določen čas na podlagi 72. člena Zakona o javnih uslužbencih in ministru svetuje na področju organizacijskih zadev. Vsi postopki v zvezi z njegovo zaposlitvijo so bili izvedeni zakonito in očitke o kakršnih koli nepravilnostih odločno zavračamo.

 

Ob koncu še dodajamo, da minister za notranje zadeve ocenjuje, da je predsednik Sindikata policistov Slovenije z današnjim nastopom nedvomno presegel običajno prakso sindikalnega delovanja in se zato porajajo vprašanja o motivih takšnega ravnanja.