Skoči na vsebino

NOVICA

Informacija o izidu javnega razpisa za izdelavo in dobavo registrskih tablic

Na predmetni javni razpis je prispelo šest ponudb:

1. CETIS, d.d., Čopova 24, 3000 CELJE,

2. PROSUM, d.o.o., Ob železnici 18, 1000 LJUBLJANA,

3. SCT STROJEGRADNJA, d.d., Kavčičeva 66, 1000 LJUBLJANA,

4. KIG, d.d., IG 233A, 1292 IG,

5. PETRIČ, d.o.o., Goriška 57, 5270 AJDOVŠČINA in

6. EGP. d.d., Kidričeva cesta 82, 4220 ŠKOFJA LOKA.

Na javnem odpiranju ponudb je bilo ugotovljeno, da ponudnika PETRIČ, d.o.o., in EGP, d.d., v ponudbi nista predložila vseh zahtevanih dokumentov, zaradi česar sta bili ponudbi teh dveh ponudnikov izločeni iz postopka analize ponudb.

Pri pregledu in analizi ostalih ponudb je bilo ugotovljeno, da ne izpolnjujejo vseh zahtev iz razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa.

Iz navedenega sledi, da so vse predložene ponudbe nepravilne. Javni razpis ni uspel, zato se oddaja javnega naročila ponovi.