Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa

Vlada je na današnji seji sprejela pripravljeno besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa.

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/2004, v nadaljevanju: ZVCP-1) je bil sprejet v Državnem zboru 9.7.2004. V veljavo je stopil 13.8.2004, uporabljati pa se je začel 1.1.2005. Na predlog direktorata za upravne in notranje zadeve je ministrstvo za notranje zadeve pripravilo predlog besedila Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnostni cestnega prometa, ki ga je vlada potrdila v četrtek, 29. septembra. Predlog zakona med drugim predvideva spremembo podobe registrskih tablic. Po trenutno veljavni ureditvi namreč registrske tablice ne vsebujejo registracijskih območij in grbov mest, v katerem so sedeži upravnih organov. Namesto grbov mest je na registrski tablici predviden prostor za grb Republike Slovenije.

Predlog spremembe zakona predvideva, da bi registrske tablice vendarle vsebovale grb mesta, v katerem je sedež upravnega organa. Takšna vsebina registrskih tablic je bila uveljavljena že v zakonu o varnosti cestnega prometa iz leta 1998 in se je z novim ZVCP-1 spremenila. Po novem predlogu se strankam izda registrska tablica z oznako tistega registracijskega območja, kjer bodo vozila registrirala, hkrati pa lahko pridobijo registrsko tablico z oznako tistega registracijskega območja, na območju katerega imajo prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče. V okviru odprave krajevne pristojnosti pri registraciji vozil predlog zakona namreč omogoča, da stranke lahko vozilo registrirajo pri katerikoli registracijski organizaciji v Republiki Sloveniji.

Eden izmed razlogov za sprejem zakona je tudi podaljšanje zakonskega roka za uporabo novih registrskih tablic. Podaljšanje zakonskega roka za uporabo novih registrskih tablic je nujno in je posledično nastopilo zaradi neizbire izdelovalca registrskih tablic oziroma zavrnitve ponudb, ki so prispele na prvi javni razpis. Naročnik mora vsekakor pri izbiri ravnati zakonito in predvsem težiti k spoštovanju temeljnih načel postopka: načela gospodarnosti in transparentnosti porabe javnih sredstev ter načela enakopravnosti in konkurenčnosti ponudnikov. Zaradi postopkovnih določb zakona o javnih naročilih bo potrebno izvesti ponovni javni razpis, zakonski rok za pričetek uporabe novih registrskih tablic pa zato podaljšati.

Cilj zakona je tudi sprejeti pobudo Ministrstva za zunanje zadeve za dopolnitev 194. člena ZVCP-1, kjer se posebej določijo pogoji za udeležbo vozil v cestnem prometu, ki jih Republika Slovenija najame za protokolarne namene na območju Republike Slovenije, in sicer za sprejem delegacij in srečanja ministrov za zunanje zadeve držav članic OVSE ter za čas, ko bo Republika Slovenija predsedovala Evropski uniji. Po tej ureditvi gre dejansko za označitev vozil, ki v času, ko se nahajajo na območju Republike Slovenije, izkazujejo pripadnost državi tako, da se na vozila namestijo registrske tablice Republike Slovenije.