Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

MNZ zavrnil zahtevi za revizijo postopka javnega razpisa za potne listine

Ministrstvo za notranje zadeve je izvedlo javni razpis za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za oblikovanje, izdelavo in personalizacijo biometričnih potnih listin. Po končanem postopku in sklepu o oddaji naročila izbranemu ponudniku sta neizbrana ponudnika vložila zahtevo za revizijo, odločitev ministrstva pa je, da se zahtevek za revizijo zavrne.

Ministrstvo za notranje zadeve je 6.6.2005 začelo postopke za izvedbo javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za oblikovanje, izdelavo in personalizacijo biometričnih potnih listin. Sklep in končno poročilo o oddaji naročila sta bila podpisana dne 25.8.2005, dne 29.8.2005 pa je bil sklep o oddaji naročila poslan vsem ponudnikom. Neizbrana ponudnika sta dne 7.9.2005 vložila zahtevi za dodatno obrazložitev sklepa o oddaji naročila in vpogled v razpisno in ponudbeno dokumentacijo. Strokovna komisija, ki je pripravljala projekt javnega razpisa za potne listine, je v zakonskem roku pripravila dodatno obrazložitev in ponudnika povabila na ogled dokumentacije kot sta zahtevala. Neizbrana ponudnika sta 30.9.2005 in 3.10.2005 vložila zahtevo za revizijo postopka.

Dne 17.10.2005 sta bili vlagateljema revizijskih zahtevkov poslani odločitvi naročnika o zahtevkih za revizijo z obrazložitvijo. V obeh primerih je odločitev naročnika, da se zahtevek za revizijo zavrne. Vlagatelja morata naročniku najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporočiti, ali bosta nadaljevala postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevka za revizijo umikata.