Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Mate na neformalnem srečanju Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve

Minister za notranje zadeve Dragutin Mate se bo na povabilo avstrijskega predsedstva udeležil neformalnega srečanja Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve, ki bo potekalo od 13. do 14. januarja na Dunaju.

Osrednje teme ministrskega srečanja bodo upravljanje migracij in azila oz. nadaljevanje Haaškega programa za krepitev praktičnega sodelovanja, zgradba notranje varnosti, v okviru katere bo največ pozornosti namenjene prihodnosti Europola in operativnem sodelovanju ter horizontalni koordinaciji, in izvajanje Strategije za zunanjo dimenzijo pravosodja in notranjih zadev.

 

Na področju azilne problematike in upravljanje migracij oz. nadaljevanja Haaškega programa za krepitev praktičnega sodelovanja bo razprava potekala v dveh delih. Prvi del razprave bo namenjen predvsem krepitvi mednarodne zaščite beguncev. Evropski Svet je namreč na zasedanju decembra 2005 v svojih zaključkih podprl predlog, da bi bili pilotni regionalni programi zaščite namenjeni kritičnim regijam (Ukrajini, Moldaviji, Belorusiji in podsaharski Afriki – s poudarkom na območju Velikih jezer). V skladu s tem naj bi se v letu 2006 kar najhitreje oblikoval in uresničil pilotski program zaščite v Tanzaniji. Podpredsednik Komisije in komisar na področju svobode, varnosti in pravice Franco Frattini bo Svetu ministrov poročal o opravljenih aktivnostih in načrtih za nadaljnje delo. Drugi del razprave bo namenjen oblikovanju skupne evropske politike azila in priseljevanja, t.i. druga faza, ki se je v skladu s Haaškim programom pričela s 1. majem 2004 in temelji na solidarnosti in pravični delitvi odgovornosti, vključno s finančnimi posledicami. Prva faza azilnega sistema je bila zaključena v letu 2005 s sprejemom kvalifikacijske in postopkovne direktive, s katero so bili vzpostavljeni minimalni skupni standardi na področju azila. Nadaljnja harmonizacija v drugi fazi predvideva oblikovanje enotnega azilnega postopka in statusa oseb, ki jim je bil podeljen azil ali subsidiarna zaščita najkasneje do leta 2010. To je obenem tudi rok za vzpostavitev primernih struktur za izboljšanje praktičnega sodelovanja med azilnimi službami držav članic.

 

Ministri bodo razpravljali tudi o zgradbi notranje varnosti. Konvencija o Europolu, ki je bila sprejeta pred desetimi leti in se udejanja zadnjih šest let, se je izkazala za preveč tog in administrativen okvir medsebojnega institucionalnega sodelovanja na področju notranje varnosti. Prav zaradi tega želi avstrijsko predsedstvo odpreti diskusijo o bodoči vlogi Europola v strukturi notranje varnosti držav članic EU. S ciljem okrepitve operativnega sodelovanja med organi odkrivanja in pregona držav članic EU so bila v EU ustanovljena številna telesa: Europol, Eurojust, Frontex, Delovna skupina vodij evropskih policij in SitCen. Izkazalo pa se je, da je ureditev trenutno premalo učinkovita, nepregledna, njihove aktivnosti pa se včasih tudi podvajajo, zato bodo ministri poskušali najti mogoče rešitve za izboljšanje stanja.

 

Na predlog avstrijskega predsedstva bo svet ministrov razpravljal o izvajanju strategije za zunanjo dimenzijo pravosodja in notranjih zadev. Tako bodo ministri razpravljali o učinkovitem izvajanju strategije, o načinih sodelovanja tretjih držav in regij ter o identifikaciji prioritetnih področij in ukrepov. Slovenija se je že v času sprejemanja strategije zavzemala, da se kot prednostno področje delovanja EU izpostavi tudi regijo Zahodnega Balkana in od tam izvirajočo problematiko organiziranega kriminala. Iz te regije namreč prihaja v Slovenijo in na področje celotne Evropske unije velik del prepovedanih drog, ilegalnih migrantov ter drugih oblik organiziranega kriminala.