Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ugotovitve inšpektorata za notranje zadeve ob izrednem inšpekcijskem pregledu v lokalu GLOBAL in v Klubu mariborskih študentov (KMŠ)

Inšpektor za zasebno varovanje iz Inšpektorata RS za notranje zadeve je dne 22.1.2006 ob 02.30 uri opravil v sodelovanju s policisti izredni inšpekcijski pregled v varovanem objektu LOKAL GLOBAL na Tomšičevi 2 v Ljubljani. Namen nadzora je bil ugotoviti zakonitost varovanja obiskovalcev oziroma način zagotavljanja reda v navedeni diskoteki. Inšpektor je na kraju ugotovil, da red in varnost obiskovalcev v lokalu zagotavlja podjetje VIP varovanje d.o.o. Inšpektor je na identificiral štiri fizične osebe, ki so zagotavljale varovanje. Ugotovljeno je bilo, da je bila zgolj ena oseba registrirani varnostnik, torej oseba, ki je opravila preizkus znanja za varnostnika in poseduje veljavno službeno izkaznico, ki jo v posebnem postopku izda minister za notranje zadeve. Inšpektor bo zaradi storjenega prekrška - opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja na "črno", proti trem osebam uvedel hitri prekrškovni postopek. Za storjene prekrške je skladno z določbo 4. odstavka 76. člena Zakona o zasebnem varovanju predpisana globa v višini od 100.000 do 200.000 SIT. Dne 23.1.2006 je inšpektorat na MNZ preveril, ali podjetje VIP varovanje poseduje ustrezno licenco za opravljanje dejavnosti zagotavljanja reda ter varnosti obiskovalcev v diskoteki Global. Pri neposrednem preverjanju je inšpektorat ugotovil, da navedeno podjetje ne poseduje nobene veljavne licence po Zakonu o zasebnem varovanju, predvsem pa ne t.i. licence za varovanje javnih zbiranj, ki jo mora imeti vsaka zasebna varnostna služba, ki zagotavlja red in varnost obiskovalcev v diskoteki oziroma lokalu, ki predvaja mehansko ali živo glasbo. Za naveden prekršek je predpisana globa v višini 1.000.000 do 3.000.000 SIT. Inšpektorat bo zoper navedeno podjetje uvedel prekrškovni postopek.

 

Inšpektor za zasebno varovanje iz Inšpektorata RS za notranje zadeve je dne 22.1.2006 ob 03.50 uri opravil v sodelovanju s policisti izredni inšpekcijski pregled v varovanem objektu Klub mariborskih študentov (KMŠ), Tržaška 2, Ljubljana. Namen nadzora je bil ugotoviti zakonitost varovanja obiskovalcev oziroma način zagotavljanja reda v navedenem lokalu. Inšpektor je na kraju samem ugotovil, da red in varnost obiskovalcev v lokalu zagotavlja podjetje IBSSA d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana. Inšpektor je na kraju identificiral dve osebi, ki sta neposredno zagotavljali red in varnost obiskovalcev. Ena oseba je posedovala veljavno službeno izkaznico za varnostnika, druga pa ne. Slednji je inšpektor na kraju samem izdal plačilni nalog - globo v znesku 100.000 SIT. Dne 23.1.2006 je inšpektorat na MNZ preveril ali podjetje IBSSA poseduje ustrezne licence za opravljanje dejavnosti varovanja. Ugotovljeno je, da podjetje IBSSA opravlja svojo dejavnost nezakonito, saj ne poseduje nobene od šestih oblik licenc, ki so opredeljene v določbi 5. člena ZZasV. Za naveden prekršek je predpisana globa v višini 1.000.000 do 3.000.000 SIT. Inšpektorat bo zoper navedeno podjetje uvedel prekrškovni postopek.