Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Odgovor na zahteve prosilcev za azil

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) v zvezi s pismom, ki so ga prosilci za azil naslovili na ministra za notranje zadeve Dragutina Mateta odgovarja in pojasnjuje sledeče:

"Očitano nehumano ravnanje in nasilje s strani policije in zaposlenih v Azilnemu domu je potrebno konkretizirati in navesti. Le tako bomo lahko preverili navedbe azilantov, pri čemer pa nam takšna dejanja niso znana.

 

Prosilci za azil dobijo dnevno tri obroke, ki zadostujejo strokovnim kriterijem glede na sestavo in kalorično vrednost. Jedilniki se pripravljajo mesečno ter se sproti popravljajo in dopolnjujejo, pri tem pa se upošteva tudi zaželenost določenega obroka pri prosilcih za azil. Poleg tega ministrstvo otrokom zagotavlja dodatno hrano v obliki dveh dnevnih malic, malico pa prejmejo otroci do 10. leta starosti dodatno tudi v osnovni šoli.

 

Vstop obiskovalcem v Azilni dom je dovoljen tako kot v druge prostore državnih organov. Vendar pa je režim vstopanja zaradi narave dela blažji, saj lahko v Azilni dom vstopajo predstavniki nevladnih organizacij, ki opravljajo dogovorjene aktivnosti. Sicer pa moramo kot državni organ v objektu vzdrževati red in zagotoviti spoštovanje običajnih pravil glede vstopanja in bivanja v Azilnemu domu.

 

MNZ mora preverjati navzočnost prosilcev za azil v Azilnemu domu. Zakon o azilu v 42. členu določa, da državni organ s sklepom postopek ustavi, če je iz uradnih evidenc pristojnega organa, ki vodi postopek, razvidno, da je prosilec samovoljno zapustil Azilni dom in se v roku treh dni od samovoljne zapustitve ni vrnil v Azilni dom. V tem primeru ne gre za nikakršne disciplinske postopke, temveč zgolj za zakonsko preverjanje navzočnosti, ki pa seveda predstavlja podlago tudi za naročanje hrane in drugih logističnih zadev v zvezi z oskrbo prosilcev za azil.

 

Prosilci za azil so preskrbljeni z obleko in drugim osebnim priborom. V skladišču Azilnega doma je na zalogi dovolj opreme in obleke, kar pa ne pomeni, da lahko prosilci dobijo neomejeno količino artiklov. Povsem razumljivo pa je, da lahko iz objektivnih razlogov včasih zmanjka kakšen posamezen artikel (na primer: topla oblačila ob nenadnem znižanju temperatur). V teh primerih poskušamo v najkrajšem možnem času priskrbeti dobavo manjkajočih stvari.

 

Psihosocialna služba v Azilnemu domu opravlja svoje delo v skladu s pravili stroke in glede na naravo in potrebe tovrstnih dejavnosti v instituciji. Število socialnih delavk se bo z vrnitvijo delavk iz bolniškega staleža povečalo, v prihodnjih tednih pa bosta v socialni službi pričeli z delom tudi dve delavki preko javnih del.

 

 

 

 

Prosilci za azil imajo zagotovljen preventivni zdravstveni pregled v Azilnemu domu; nudita ga medicinska sestra in zdravnik, ki delo opravljata na podlagi pogodbe. V primeru, da prosilec za azil potrebuje zdravniško pomoč, se takoj pokliče delavce zdravstvenih domov, ki pomoč tudi nudijo. Poleg tega pa prosilci za azil lahko na podlagi izdane izkaznice prosilca za azil koristijo zdravstvene usluge v zdravstvenih domovih.

 

Možnost omejevanja gibanja prosilcev za azil obstaja v vseh državah Evropske unije (EU). Temu vprašanju posveča veliko pozornost tudi zakonodaja EU, na podlagi katere posamezne države sprejemajo nacionalne predpise. Zaradi tega je tudi Slovenija predvidela takšno možnost in se omejevanja gibanja prosilcev za azil poslužuje v izjemnih primerih, čemur je namenjen objekt za omejevanje gibanja.

 

Na koncu bi želeli poudariti, da je vsaka pripomba oziroma kritika na delo sektorja dobrodošla, pri čemer je potrebno vsako pripombo konkretizirati, navesti ime in priimek osebe, ki jo morebiti obtožujete določenega ravnanja, pojasniti vzrok in navesti druge okoliščine, ki nam bodo omogočale problem odkriti, ga preučiti in poiskati rešitev. Da bi to zagotovili, je Sektor za azil na MNZ uvedel poštni nabiralnik v Azilnem domu, v katerega lahko prosilci za azil sporočajo pripombe glede nastanitve in oskrbe. Obravnavali bomo vsako pripombo, odgovor pa bodo prosilci za azil prejeli bodisi osebno ali preko oglasne deske."