Skoči na vsebino

NOVICA

Odziv MNZ na poročilo UNHCR

Na ministrstvu za notranje zadeve želimo v zvezi s poročilom UNHCR, v katerem dokazujejo velik upad prošenj za azil na vzhodu EU, dodatno pojasniti nekatere podatke, ki so navedeni v poročilu. Ocenjujemo, da so nekateri podatki nepravilni in zavajajoči in da ne odražajo dejanskega stanja na področju azila v Republiki Sloveniji. Poročilo je bilo predstavljeno 23.02.2006.

Poročilo navaja, da je v letu 2005 v vzhodnem delu EU za azil zaprosilo 12.190 oseb, kar je 44 odstotkov manj kot v letu 2004. Pri tem je potrebno poudariti, da je v Sloveniji v letu 2005 za azil zaprosilo 1597 oseb, kar je za 36 odstotkov več kot v letu 2004. Poleg tega je ponovno prošnjo za azil vložilo še 77 oseb (v letu 2004 le 35). Splošni podatki za regijo, ki jih navaja UNHCR torej za Slovenijo niso relevantni oziroma ne odražajo dejanskega stanja v naši državi.

Glede nacionalne strukture je bilo v Sloveniji največ prošenj za azil s strani državljanov Srbije in Črne gore (562 oz. 34%), Bosne in Hercegovine (236 oz. 14%), Turčije (230 oz. 14%), Bangladeša (164 oz. 10%) in Albanije (145 oz. 9%). Podatki o nacionalni strukturi prosilcev za azil, ki jih UNHCR navaja za vzhod EU, le delno ustrezajo dejanskemu stanju v Republiki Sloveniji.

Republika Slovenija je v letu 2005 priznala 26 statusov begunca in ne 14, kot je navedeno v poročilu. To število vključuje priznanje statusa begunca iz razlogov po Konvenciji o statusu beguncev (14) in priznanje statusa iz humanitarnih razlogov (12). Status oziroma pravni položaj teh oseb je ne glede na razlog za priznanje statusa na podlagi Zakona o azilu enak.

Glede odstotka odobrenih vlog je potrebno upoštevati, da veliko prosilcev za azil zapusti Republiko Slovenijo še pred izdajo odločbe v azilnem postopku. Če vzamemo skupno število prošenj za azil v letu 2005 (1674) in število priznanih statusov begunca (26), potem je odstotek relativno majhen (1,6%). Vendar je na tem mestu ustreznejše za kriterij vzeti število meritornih odločitev (zavrnjene prošnje 661 in pozitivne odločitve 26). V tem primeru odstotek priznanih statusov begunca znaša 3,8%. Ta podatek je verodostojnejši, saj veliko prosilcev za azil državo samovoljno zapusti še pred končanjem azilnega postopka (v letu 2005 kar 1120), poleg tega pa je bilo zaradi procesnih razlogov zavrženih še 41 prošenj za azil.

Glede zapustitev prosilcev za azil ministrstvo za notranje zadeve poudarja, da gre v teh primerih za odločitve prosilcev za azil in da dejavniki na strani države po našem mnenju niso ključnega pomena. Dolgotrajnost azilnih postopkov je namreč le v redkih primerih razlog za samovoljno zapustitev države. Poleg tega menimo, da so razmere v nastanitvenih kapacitetah v Republiki Sloveniji ustrezne, saj imamo nov azilni dom in kot take ne morejo biti razlog za odhod oseb. Prav tako pa v Sloveniji za osebe, ki jim je priznan status begunca, obstaja sistem integracije, ki v posebnem postopku in v določenem obdobju beguncem olajša vključevanje v družbo in bivanje v Republiki Sloveniji.