Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Odziv ministrstva za notranje zadeve na izjave LDS o primeru S.P.

Na današnji novinarski konferenci LDS sta poslanca Darja Lavtižar Bebler in dr. Marko Pavliha navedla nekaj izjav, na katere se želimo na ministrstvu za notranje zadeve odzvati:

Naj uvodoma poudarimo, da minister za notranje zadeve Dragutin Mate nikoli ni sodeloval na operativnih sestankih policije, kjer bi obravnavali operativne zadeve uprave kriminalistične policije. Zato zavračamo izjave opozicijskih poslancev, v katerih trdijo, da naj bi se minister Mate "neposredno vpletal v zadevo Plut" in "presegel svoje pristojnosti z vpletanjem v pristojnosti policije". V skladu z zakonom o policiji namreč minister določa razvojne, organizacijske, kadrovske in druge temeljne usmeritve za delo policije, pripravlja letne finančne načrte nabav policije, nadzira njihovo izvrševanje in izvaja finančno poslovanje policije, izvaja naloge investicijske dejavnosti in investicijskega vzdrževanja nepremičnin v uporabi policije ter izvaja načrt nabav, koordinira in usklajuje projektiranje, gradnjo in vzdrževanje informacijskega in telekomunikacijskega sistema policije ter skrbi za njegovo skladnost s sistemi drugih državnih organov, usmerja in nadzoruje izvajanje nalog policije in opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Minister predpiše tudi način in oblike izvajanja pooblastil ministrstva v razmerju do policije ter določi pooblastila delavcem ministrstva, posebej pooblaščenim za nadzor nad izvajanjem nalog policije. Za izvajanje določenih nalog nadzora lahko minister zadolži tudi posamezne policiste. Zato je popolnoma normalno, da se minister v okviru rednih delovnih obveznosti in dolžnosti dnevno sestaja z direktorjema obeh organov v sestavi, kot tudi z državnim sekretarjem, z direktorjema direktoratov ministrstva in generalno sekretarko. Na sestankih se rešujejo aktualne in tekoče zadeve iz delovnega področja ministrstva

 

Minister Mate:  konkreten primer bomo

ocenjavali po opravljenem nadzoru nad delom policije

 

V okviru rednega dela torej minister ažurno sodeluje tudi z obema organoma v sestavi. Na sestanku, ki je potekal v ponedeljek, 16. januarja 2006, in na katerem je bil prisoten generalni direktor policije g. Jože Romšek, je minister generalnega direktorja vprašal, kaj je policija ukrenila v zvezi z Interpolovo tiralico, povezano s primerom S.P. Generalni direktor je predlagal, da se sestanku pridruži direktor uprave kriminalistične policije g. Rastislav Kanižar. Minister je dejal, da mora policija ukrepati v skladu s slovensko zakonodajo in mednarodnimi pogodbami, da se primer S.P. ustrezno zaključi. Direktor uprave kriminalistične policije je seznanil ministra, da policijske aktivnosti v zvezi s primerom S.P. potekajo že od marca leta 2005 in da policija ravna v skladu s predpisi. Na podobnem sestanku, ki je potekal v ponedeljek, 13. februarja 2006, je minister generalnega direktorja policije g. Jožeta Romška in direktorja uprave kriminalistične policije g. Rastislava Kanižarja ponovno vprašal, ali je policija res ukrenila vse v skladu z zakonom glede primera S.P.. Minister je bil obveščen, da policija izvaja vse zakonske ukrepe. Tretji sestanek o primeru S.P. je potekal v četrtek, 2. marca 2006. Na tem sestanku sta namestnik generalnega direktorja policije g. Matjaž Šinkovec in direktor uprave kriminalistične policije g. Rastislav Kanižar ministru podrobno predstavila kronološki pregled policijskih aktivnosti v primeru S.P.. Zadnji sestanek je potekal v ponedeljek, 6. marca 2006, ko je bil minister seznanjen z napovedanim sklicem državnozborskega odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje v zvezi z primerom S.P.. Na sestanku je takrat bil le generalni direktor policije Jože Romšek.

Na ministrstvu za notranje smo začudeni, da LDS ocenjuje konkretni primer S.P., saj ne razpolaga z nobenimi operativnimi podatki policije. Brez temeljitega pregleda vseh podatkov in dejstev namreč ni mogoče priti do zaključkov, ki so bili predstavljeni na današnji novinarski konferenci. Poudariti želimo, da izredni nadzor nad delom policije, ki ga je v skladu z 2. členom zakona o policiji in pravilnikom o usmerjanju in nadzoru policije odredil minister za notranje zadeve, še ni končan in da torej niso znani zaključki nadzora, ki bodo dali odgovore na vprašanja.