Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sporočilo MNZ o statusu državljanov Gambije, ki bivajo v Sloveniji

V zvezi s statusom članov gambijske nogometne reprezentance, ki so v Sloveniji zaprosili za azil, vendar jim ga je sektor za azil Ministrstva za notranje zadeve RS zavrnil, sporočamo:

24 članov gambijske reprezentance je prišlo v Slovenijo 14. 10. 2005 na podlagi posredovanja olimpijskega komiteja Gambije in gambijske nogometne zveze za odhod svoje ekipe v tujino, veljavnih listin, ki so jih izdale gambijske oblasti, in vizumov za vstop, ki jih je izdala Republika Slovenija in na podlagi katerih so v Sloveniji nato zakonito prebivali. V času, ko so trenirali nogomet, niso zaprosili za azil v RS. Na dan vrnitve v domovino,  to je 26. 10. 2005, so zbežali iz Ljubljane na različne kraje. Dva člana reprezentance sta se vrnila, večino ostalih pa je izsledila slovenska policija. Po stiku s policijo in tudi kasneje s pristojnimi uradnimi osebami sektorja za azil so zamolčali svoje osebne podatke oziroma so navedli napačne, nekateri so zamolčali tudi svoje državljanstvo, pot, po kateri so prišli, in navajali neresnične zgodbe. Predvsem pa so zamolčali, da so nogometaši. Ko so trajali azilni postopki, je nekaj pripadnikov reprezentance pobegnilo iz Republike Slovenije; postopke smo uspeli zaključiti v petnajstih primerih.

 

Sicer pa vsakega tujca, ki je v postopku odstranitve iz Republike Slovenije, policija obravnava individualno. V dveh primerih državljanov Gambije se je policija na podlagi 59. člena Zakona o tujcih odločila, da bivanje v centru za tujce nadomesti z milejšim ukrepom bivanja zunaj centra. S sklepom, ki ga dobi tujec, se mu določi kraj bivanja izven centra in obveznost rednega javljanja v centru za tujce. Tujca sta se javila, kot je bilo določeno v sklepu o odreditvi bivanja izven centra. Omenjeni sklep ne legalizira bivanja tujca na območju RS niti mu ne daje možnosti zaposlitve. Tujec je še vedno v postopku odstranitve iz države.

 

Za druge državljane Gambije se nismo odločili za takšno obliko nastanitve izven centra, ampak smo jim na podlagi hišnega reda izdali dovoljenje za izhod od 30.6. do 3.7.2006 in tako ugodili »zahtevi za izpustitev državljanov Gambije«, da se lahko udeležijo športne prireditve. Kljub dogovoru in garancijam, da se bodo tujci vrnili v center, se trije od skupaj sedmih niso vrnili, tako da ponovno kršijo slovensko zakonodajo. Na pisno prošnjo tujcev smo začeli tudi postopek za izdajo dovoljenja za zadrževanje v RS. Obveznost tujca, da zapusti državo, z dovoljenjem zadrževanja ne preneha in se ne spremeni, ampak se samo odloži do trenutka, ko razlogi za dovolitev zadrževanja več ne obstajajo. 

 

Tako v azilnem postopku kot kasneje v postopku odstranitve državljani Gambije niso predložili nobenih dokazov, niso hoteli potrditi niti naše domneve, da gre za nogometaše, ki so bili na pripravah v Sloveniji. V času postopka smo za določene ugotovili, da bi lahko bili člani nogometne reprezentance, nikakor pa ni mogoče trditi, da so to vsi.

 

Policija zagotavlja v postopku odstranitve tujcev iz države visok standard varstva človekovih pravic, kar potrjujejo tudi nadzorne institucije, ki redno obiskujejo in nadzirajo delo Centra za tujce. V letošnjem letu so nadzor opravili Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nehumanega ali ponižujočega  ravnanja ali kaznovanja (CPT), varuh človekovih pravic in Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI). V času vseh nadzorov so bili v centru za tujce tudi državljani Gambije, s katerimi so predstavniki omenjenih institucij tudi govorili.

 

Morebitne poškodbe pri njihovih športnih aktivnostih, kakor tudi stroške njihovega  bivanja v Sloveniji, plačujemo iz proračuna RS.

 

Naj še dodamo, da sta v vseh primerih o odločitvah sektorja za azil presojala tudi Upravno in Vrhovno sodišče in v sodbah potrdila odločitve sektorja za azil.

 

Zvočni zapis izjave generalnega direktorja Direktorata za upravne notranje zadeve mag. Bojana Trnovška

 

Zvočni zapis izjave vodje Centra za tujce mag. Jožeta Konca