Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Končana konferenca o migracijah in razvoju v Rabatu

V Rabatu se je končala Evro-afriška konferenca o migracijah in razvoju, ki se je je udeležil tudi minister za notranje zadeve Dragutin Mate.

Na konferenci, kjer so se prvič sestale države izvora in tranzita s ciljnimi državami na ministrski ravni (61 ministrov za zunanje in notranje zadeve) z namenom oblikovanja celovitega pristopa k upravljanju migracij, se je oblikoval nov politični načrt za sodelovanje. Nov pristop upošteva vez med migracijami in razvojem. Ministri so namreč sprejeli Akcijski načrt z dogovorjenimi potmi za njegovo izvajanje in mehanizmi za dolgoročnejši follow-up (odbor, ki bo skrbel za implementacijo akcijskega načrta).

 

Ukrepi in aktivnosti, ki so vključene v načrt:

 

1.Sodelovanje na področju migracij in razvoja

• Izboljšanje gospodarskega sodelovanja in razvoj trgovine z namenom spodbujanja gospodarske razcveta in zmanjšanja revščine v država izvora nezakonitih migracij;

• Migracije morajo biti obravnavane pozitivno v smislu gibanja znanja in človeških virov. Potrebno bo izboljšati sodelovanje med državami EU in Afriko na področju zakonite migracije;

• Dostop do Evropskega trga dela in vzpostavitev mehanizma izmenjave informacij glede potreb delovne sile v Evropi in Afriki bi lahko prispeval k optimiziranju dolgoročnih, krožnih in začasnih migracij;

• Promocija pobud, ki so naklonjene produktivnim investicijam za podporo razvoju in politični stabilnosti posameznih držav;

• Razvoj znanja in afriškega "know-how" na vseh področjih in vzpostavitev sistema za pospešitev transferjev zasebnih sredstev afriških migrantov (t.i. remittance). Razvoj znanja in prihodki imigrantov imajo lahko vodilno vlogo v razvoju držav izvora;

• Razvoj in krepitev trilateralnega sodelovanja med EU, državami Severne Afrike in državami Zahodne in Centralne Afrike;

• Razširitev so-razvojnih projektov, ki bodo različne migracijskih poti obravnavale celostno.

 

 

2. Sodelovanje na področju upravljanja migracijskih tokov

• Krepitev finančnih, logističnih, tehničnih, materialnih in človeških zmogljivosti držav Afrike z namenom učinkovitejšega nadzora nad migracijskimi tokovi;

• Spodbuditev operativnega sodelovanja (npr. policijsko sodelovanje, izmenjava obveščevalnih podatkov, vzajemna sodna pomoč, oficirji za zvezo, itd.) med vsemi državami na področju boja proti nezakonitim migracijam, trgovini z ljudmi in organiziranemu kriminalu;

• Sprejem sprememb nacionalnih zakonodaj, ki bo okrepila zakonodajni okvir v smislu strožje obravnave tihotapskih mrež, ki organizirano izkoriščajo imigrante;

• Krepitev sodelovanja na področju vračanja v države izvora, ob upoštevanju človekovih pravic, na podlagi sporazumov o vračanju;

• Krepitev boja proti "delu na črno" predvsem v kontekstu sprejema primernih politik za preprečevanje nezakonitega dela, ki predstavlja pomemben vidik nezakonite migracije v Evropi;

• Na podlagi solidarnosti in odgovornega partnerstva je potrebna spodbuditev informacijskih kampanj glede nevarnosti ilegalnih migracij v državah izvora. Te kampanje morajo biti usmerjene tudi v informiranje potencialnih imigrantov o njihovih možnostih in priložnostih v okviru legalne migracije;

• Oblikovanje skupnih programov sodelovanja na področju upravljanja z legalnimi migracijami s poudarkom na sprejemu in integraciji.

 

Kot je v izjavi na konferenci poudaril minister Mate, bo Slovenija sledila principom in ciljem akcijskega načrta, prav tako pa tudi podpira pragmatični pristop k reševanju problemov. Minister je še dejal, da bo Slovenija v času svojega predsedovanja Evropski uniji skušala čim bolje uresničevati tudi duh konference v Rabatu in iskala nadaljnje možnosti reševanja problemov migracij.

 

Ministri so podpisali tudi skupno deklaracijo. Nekaj poudarkov iz deklaracije:

• migracije usodno povezuje prisotne države in edino razvoj učinkovitih mehanizmom za doseganje trajnostnega razvoja (npr. skozi uresničevanje razvojnih projektov) in varnosti za vse predstavlja učinkovit odgovor na upravljanje z migracijskimi tokovi;

• migracije imajo lahko ob dobrem upravljanju pozitivne učinke tako na države izvora kot tudi ciljne države (npr. na razvoj, modernizacija in inovacija držav izvora in tranzita);

• migracijski tokovi so večinoma rezultat gospodarskih in družbenih razmer v državah izvora;

• beg možganov močno vpliva in zadržuje razvoj držav izvora (pomanjkanje visoko-kvalificirani in izkušeni delavci);

• upravljanje migracijskih tokov zahteva celosten, koherenten in uravnotežen pristop, ki bo nagovoril vse različne vidike migracijskega procesa.

• razviti je potrebno tesno partnerstvo med državami, ki bo osnovan na pragmatičnem in operativnem pristopu, ob polnem spoštovanju pravic in dostojanstva migrantov in beguncev.

 

Ministri so se zavezali, da bodo nadaljevali s poglobljenim političnim dialogom za oblikovanje skupne strategije. V skladu s tem bo Libija gostila naslednjo konferenco.

 

Delo na tej konferenci bo predstavljeno tudi v okviru zasedanja Visokega dialoga Združenih narodov o migracijah in razvoju, ki bo potekalo septembra v New Yorku.