Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Preden odpotujete v tujino, preverite, če imate veljaven potni list

Ministrstvo za notranje zadeve državljanom priporoča, da ob načrtovanju dopustov v tujini pravočasno preverite, ali imate ustrezen dokument za potovanje v tujino in če je ta veljaven.

Z veljavno osebno izkaznico lahko slovenski državljani potujejo v vse države članice Evropske unije in v države Evropskega gospodarskega prostora (Islandijo, Lihtenštajn in Norveško) ter na Hrvaško in v Švico. Za obisk drugih držav morate imeti veljaven potni list.

 

Vlogo za potni list ali osebno izkaznico lahko vložite na kateri koli upravni enoti. Priložiti morate star dokument in eno fotografijo. Rok za izdelavo potnega lista in osebne izkaznice je najmanj 10 dni, zato z vložitvijo vloge za nov dokument ni priporočljivo čakati na zadnji trenutek. 

 

Veljavne potovalne dokumente morajo imeti tudi otroci. Vlogo za potni list ali osebno izkaznico za otroka do 18 leta starosti lahko vloži le njegov zakoniti zastopnik.

 

Cene potnih listov znašajo: potni list za odrasle osebe, z veljavnostjo 10 let, 9.235 SIT, za otroke do tretjega leta starosti 7.195 SIT in za otroke od tretjega do 18. leta starosti 7.960 SIT. Za osebno izkaznico za odrasle osebe je potrebno plačati 4.005 SIT in za osebe do 18. leta starosti 3.155 SIT.

 

Kadar otrok do 15 leta starosti potuje v tujino ali iz tujine brez spremstva zakonitega zastopnika, potrebuje dovoljenje zakonitega zastopnika. Dovoljenje potrdi katera koli upravna enota. Obrazec je predpisane oblike, zakoniti zastopnik pa ga dobi na upravni enoti. Ob izdaji dovoljenja mora imeti zakoniti zastopnik pri sebi identifikacijski dokument (svoj potni list, osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje), številko otrokovega potovalnega dokumenta in enotno matično številko ter številko potovalnega dokumenta tretje osebe, v spremstvu katere bo otrok potoval. Otrok lahko potuje v tujino ali iz tujine tudi sam brez spremstva tretje osebe, kar se na dovoljenju ustrezno označi.

 

S potnim listom je primerno skrbno ravnati in ga primerno hraniti. V primeru pogrešitve, izgube ali kraje potnega lista ali osebne izkaznice, je potrebno to naznaniti čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni na upravni enoti stalnega prebivališča. Če se to zgodi v tujini, morate dogodek naznaniti takoj oziroma najkasneje v roku 8 dni po prihodu v Republiko Slovenijo.

Če izgubite stari dokument, lahko za novega zaprosite šele po objavi preklica v Uradnem listu Republike Slovenije.